Gør vi det rigtigt? Og hvad kan vi gøre endnu bedre? Det undersøger forskere.

Forskningen skal vise, om børnene med særlige behov trives og lærer noget i de lokale tilbud. Og om deres kammerater trives og lærer det, de skal.

Forskerne spørger både lærerne, børnene og forældrene om deres oplevelse af inklusion. I Greve Kommune er vi meget spændte på at høre, hvordan børnene selv oplever deres hverdag.

Forskningen undersøger også, om den økonomiske struktur virker, som den skal. Og om hjælpemulighederne er relevante.

Nogle forskningsprojekter er store og langstrakte. Andre er mindre. Her beskriver vi projekterne. Og vi lægger også resultaterne frem i takt med, at de bliver klar.