Kompetenceudvikling skal styrke inklusionen i Greve Kommune

Inklusion forudsætter, at de voksne omkring børnene har viden og kompetencer til at støtte børns fællesskaber og alle børns trivsel og læring.

Kompetenceudvikling er derfor et vigtigt fokusområde i Greve kommunes inklusionsstrategi.
Målet er, at alle medarbejdere, ledere og forældre på børne- og ungeområdet skal have viden og kompetencer om inklusion og børn med særlige behov.

Kompetenceudviklingen i Greve kommune har fokus på to områder:

  1. Uddannelse, kurser, temadage og temamøder skal give medarbejdere og forældre viden om inklusion og børn med særlige behov.
  2. Ressourcepersoner og fagspecialister med særlig viden om inklusion skal give viden og kompetencer til ledere, lærere, pædagoger og forældre.

Kompetenceudvikling og uddannelse

Siden 2011 er der gennemført et omfattende uddannelsesforløb for hele personalet på Børne –og Ungeområdet. Uddannelsesforløbet er gennemført i samarbejde med University College Sjælland/ UCSJ.
Alle medarbejdere har været på ugekursus om inklusion – ca. 1300 medarbejdere.

Herudover har en række ledere og udvalgte medarbejdere gennemført et diplommodul i inklusion. I 2013 har 82 medarbejdere gennemført diplommodul. Målet er, at alle institutioner har mindst en medarbejder med diplommodul i inklusion.

En vigtig pointe i Greve kommunes uddannelsesforløb er, at deltagerne i ugeforløbene blev sammensat på tværs af børne- og ungeområdet. Dette gav mulighed for at danne værdifulde netværk og inspiration. Deltagerne beskrev under uddannelsesforløbet mulige inklusionsprojekter med henblik på at arbejde videre med dem hjemme i egen praksis.

Læs mere om uddannelsesforløbet under bannerne her på siden.

Udover ugekurser og diplomforløb gennemføres der løbende en række temaeftermiddage for personalet om inklusion og børn med særlige behov.

Der er ligeledes afholdt forældrearrangementer i 2012 og 2013 for at give forældre viden og kompetencer til samarbejdet omkring inklusion. Se links til de afholde forældrearrangementer under "Forældre".

Ressourcepersoner og fagspecialister

Ressourcepersoner og fagspecialister har særlig viden om inklusion og børn med særlige behov. Det gælder ressourcepersoner i dagtilbud, skoler og klubber, fagspecialister fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/ PPR, Sundhedsplejen, Familierådgivningen,lærere og pædagoger i specialtilbud m.m.

Denne viden skal bruges til at støtte udviklingen og kvalitetssikringen af inklusionsprocessen i Greve kommune.

Læs mere om de forskellige inklusionsindsatser under "Indsatser".