Innovation1

Kommuner har mange opgaver, og der kommer hele tiden flere til. Men der følger ikke flere penge med. Derfor skal der tænkes nyt. Kommunerne skal gå nye veje og finde nye løsninger.

Innovation er en kreativ metode til at udvikle nye ideer, der skaber værdi. Det handler om at kombinere viden som ikke tidligere er kombineret. Derfor er det et vigtigt element i innovationsarbejdet at inddrage den viden som brugere, borgere og samarbejdspartnere har

Innovation kan både være små forbedringer inden for de eksisterende rammer eller store radikale forandringer, der bryder med eksisterende rammer og aldrig har været prøvet før.

I Greve Kommune arbejder vi med innovation for at:

  • fastholde og udvikle Greve Kommunes service- og velfærdsniveau gennem nytænkning og kreativitet
  • skabe et ressourcemæssigt råderum, der kan bruges til at prioritere nye langsigtede udviklingstiltag
  • skabe en innovativ organisationskultur, der gør det legitimt at tænke ud af boksen og eksperimentere, så vi bliver bedre til at løse de givne opgaver med færre ressourcer eller flere opgaver med de samme ressourcer.
Greve Kommune samarbejder med Stevns og Høje-Taastrup kommuner om et Innovationsledelsesprojekt. Læs mere om projektet her.