Samtale_med_ældre_dame_Servicepolitik_forside

Kontakt

Birgitte Rømer
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.4397 9318

Hedebo Plejecenter og Greve Brandvæsen

Ideen

 

”Hvad nu hvis vi havde nultolerance overfor dødsbrande i Greve Kommune?”

Dette spørgsmål stillede beredskabschef i Greve Brandvæsen og lederen af plejecentret Hedebo hinanden, og ud af dette er der spiret en ny innovativ tilgang til problemet med dødsbrande hos ældre borgere. Ved at inddrage forskellige aktører, både interne og eksterne, er målet at udvikle et nyt servicetilbud til ældre borgere i risikogruppen for dødsbrande. Tilbuddet omhandler et frivilligt brandforebyggende hjemmebesøg, hvor brandvæsenet inviteres hjem til borgeren og foretager et brandsyn. Besøget vil derefter danne ramme for individuel rådgivning til den ældre om konkrete forebyggelsestiltag i hjemmet. Desuden er det tanken at inddrage og rådgive både plejepersonale, familie og andre i fysisk nærhed af den ældre, omkring adfærd relateret til aktiviteter, der kan lede til brand.  

Merværdien

Projektet forventes i udgangspunktet at skabe større sikkerhed og tryghed både for den ældre, de pårørende og plejepersonalet omkring den ældre. Dertil kommer en økonomisk gevinst for både boligforeninger og forsikringsselskaber, hvis ødelæggende brande i den ældres hjem undgås.

 

Kontaktdata

Jan Funk Nielsen

Tlf.: 43 95 01 01

E-mail: jfn@greve.dk

Christina Giarbini

Tlf.: 23 38 70 68

E-mail: chg@greve.dk