Brandkadetter_billede1af2 1

Kontakt

Birgitte Rømer
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.4397 9318

Beredskabet, Greve (Jan Funk)

Ideen

Før 2009 var der i Greve Kommune skræmmende mange påsatte brande. Når brandvæsnet rykkede ud, blev de mødt med chikane. Derudover var der en gruppe unge, der satte ild til containere, biler og kommunale bygninger. Politiets optrapning af visitationszoner hjalp ikke. Brandene fortsatte.

Frem for at sætte hårdt mod hårdt og optrappe konflikten tog Greve Brandvæsen et helt nyt initiativ. Man tilbød de unge ballademagere, at de kunne blive uddannet som brandkadetter. De lærte at lægge brandslanger ud, klippe biler i stykker og slukke brande. Dermed kan drengene i stedet hjælpe brandfolkene, når de rykker ud.

Hvert forløb afsluttes med et fælles arrangement, hvor de unge viser deres forældre, hvad de har lært. Herefter gives de unge, via projektet, adgang til at blive optaget i Brandmandsfamilien/- fællesskabet, hvilket giver adgang til optagelse i Greve Ungdomsbrandvæsen. De unge bliver på den måde positive rollemodeller for næste generation.


Merværdien

På 3 år er det lykkedes at reducere antallet af påsatte brande fra 115 i 2008 til 35 i 2011. Vi plejer at benytte 2007 som referenceår (normalår f.s.v.a. udrykningsaktivitet) og her er der tale om en reduktion på 48 %. Der har ikke været episoder med chikanerier mod indsatsmandskabet i hverken 2010 eller 2011. Der er opnået en positiv sidegevinst ved at enkelte af områdets unge har fået praktikplads på stationen i samarbejde med Kirkemosegaard, hvilket for en enkelt brandkadet har haft en afgørende betydning i forhold til at skifte til et mere positivt spor i tilværelsen.

Der hersker ikke længere utryghed ved brandvæsenets virke i Askerød bebyggelsen. Der er naturligvis også både økonomiske og samfundsmæssige sidegevinster forbundet med sparede ressourcer ved de færre udrykninger, de færre værdier som går tabt samt den større tryghedsfølelse blandt områdets beboere.

Kontaktdata:

Jan Funk Nielsen
Tlf: 43950101
E-mail: jfn@greve.dk