Hedebo Plejecenter, Greve (Christina Giarbini)

Ideen

Plejeområdet er et område med risiko for nedslidning, og med medarbejdere som har kropslige skavanker pga. deres fag. Økonomisk kan vi jo ikke bare ukritisk kalde vikarer ind. Det betyder, at vi er nødt til at se på vores opgaveløsning på en anden måde, da vi jo ikke bare kan ”udskyde” den personlige pleje eller lignende til næste dag.

Vi har længe praktiseret muligheden for nedsat tjeneste til vores medarbejdere, som af den ene eller anden grund har haft længerevarende fravær – fx cancer, ryglidelser, efter operationer osv. - dette med rigtig god effekt, idet de frem for at være sygemeldte på fuldtid, har budt ind med opgaver, som de kan løse, og det har betydet, at vi fastholder vores medarbejderes tilknytning til arbejdsmarkedet, accept hos medarbejdergruppen og anerkendelse af det, som kollegaen rent faktisk bidrager med.

Ideen er at afprøve samme mulighed ved korttidsfravær (undtagen sygdomme, hvor vi kan smitte andre) fx dage, hvor vi fx pga. ryggener, hovedpine, eller lignende melder os syge – hvor vi måske på trods af…. kunne have bidraget med nogle ressourcer i et eller andet omfang. Hvor vi får en mulighed for at byde ind med vores nærvær/ressourcer i procent.

Merværdien

Projektet er stadig i sin vorden, så det er for tidligt at evaluere merværdien, men…

Forventningen til projektet er:

  • Fald i sygefraværet på mindst 10%
  • Bedre serviceoplevelse hos brugerne pga. mere fleksibel planlægning
  • Bedre trivsel hos medarbejderne, fordi øget fleksibilitet giver bedre mulighed for at løse opgaverne på en tilfredsstillende måde.
  •  

Kontaktdata:

Christina Giarbini
Tlf:23387068
E-mail:chg@greve.dk