Sommeraktiv_Inklusion_kompr

Kontakt

Birgitte Rømer
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.4397 9318

PPR, Greve (Helene Thorn)

Ideen

”Hvordan kan Pædagogisk Psykologisk Rådgivning bedst støtte de voksne omkring børn og unge i inklusion?”

Dette spørgsmål stillede PPR i Greve til PPR´ s brugere på Dagtilbuds- og Skoleområdet i 2010, og det har resulteret i en ny ydelse – nemlig ”temapakker”. En temapakke fra PPR er en konkret og tidsafgrænset indsats, der skal give viden og nye kompetencer til lærere og pædagoger om inklusion og børn med særlige behov. Temapakkerne er efterspørgselsstyrede, dvs. de kan bestilles af lærere og pædagoger i dagtilbud og skoler via deres leder. Fælles for temapakkerne er, at de alle retter sig mod at kvalificere de voksne omkring børn og unge, og at de skal være med til at sikre, at flest mulige børn og unge trives, lærer og udvikler sig inden for almenområdet.

Temapakkerne udføres af psykologer, talehørelærere og konsulenter, der alle har særlig ekspertise omkring børn med særlige behov og inklusion.

PPR i Greve spiller en central rolle i udviklingsprocessen hen imod øget inklusion og har de seneste år arbejdet med ”Fremtidens PPR”.

Merværdien

En evaluering viser, at både medarbejdere og brugere oplever øget kvalitet i ydelserne fra PPR, og at temapakkerne har bidraget til at gøre PPR mere synlig og tilgængelig.

Kontaktdata:

Helene Thorn
Tlf: 43978440
E-mail: hle@greve.dk