Åbningsfest_Karlslunde_22_1_9_12_040

Kontakt

Birgitte Rømer
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.4397 9318

Karlslunde Bibliotek
 

Ideen

Lokalbiblioteket i Karlslunde ønskede at udfordre bibliotekstanken med nye og alternative tilbud til borgerne, og både bygherren af et nyt stationscenter i Karlslunde og politikerne kunne se visionen i denne tanke. Dermed opstod grundlaget for at flytte det gamle lokalbibliotek og realisere et nyt og innovativt bibliotek med en sundhedsprofil i Karlslunde stationscenter. I dialog med frivillige og borgere i Karlslunde, samt en række andre samarbejdspartnere, blev tanken om at servicere, inspirere og igangsætte lokalbefolkningen i forhold til sundhed og kultur udfoldet. Den 2. juli åbnede dørene til det nye konceptbibliotek.

Bibliotekets indretning opmuntrer til mental og fysisk sundhed blandt andet ved en plantevæg, som skaber et godt indeklima, et areal til fysisk udfoldelse med wii, hulahopringe, gangstave, Spun Chairs mm, ligesom materialer om sundhed bliver særligt formidlet. Biblioteket udbyder desuden en række andre tilbud relateret til både kultur og sundhed, som løbende udvikles og tilpasses borgernes ønsker. Endelig er selvbetjening en del af bibliotekets koncept, så borgerne også kan benytte sig af biblioteket udenfor de bemandede åbningstider.

 

Merværdi

Brugerne i Karlslunde har generelt udtrykt stor glæde over de nye tiltag og tilbud, som det nye konceptbibliotek indeholder. Dette afspejles blandt andet i en stor stigning i bibliotekets besøgstal fra gennemsnitligt 4000 besøgende om måneden til over 7000 om måneden. Især bibliotekets selvbetjeningsservice, uden for de bemandede åbningstider, har vakt begejstring og medført flere besøgende.

 

Kontaktdata

Tina Østergaard Kahn
Tlf.: 43958067