TopbannerFilmBlog_TASTATUR

Kontakt

Birgitte Rømer
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.4397 9318

Greve Kommune og Ældre-Sagen

Ideen

Mange ældre borgere har svært ved at følge med samfundets stigende krav om digital kommunikation, ikke mindst indenfor det offentlige. Dertil kommer, at det i særlig grad er gruppen af ”svage ældre”, der bliver ladt tilbage, da de ofte ikke selv søger eksisterende tilbud til forbedring af deres IT-færdigheder.

Derfor har Greve kommune, i samarbejde med frivillige fra Ældresagen, besluttet at oprette fem mobile IT-Ældrekorps, der skal arbejde med opsøgende indsatser, hvor netop denne gruppe ældre bor og færdes; i eget hjem, hjemmeplejen, plejecentre og dagcentre, borgerservice og biblioteker. De ældres undervisning tager udgangspunkt i digitale aktiviteter, der er meningsfulde for den enkelte, eksempelvis skrive festsang, løse sudoku eller overføre fødselsdagspenge til barnebarnet. Derigennem bliver den ældre mere fortrolig med IT og kan videre motiveres til at benytte digital kommunikation på andre områder. Projektet startede den 1. Juli 2012 og løber over de næste fire år.

 

Merværdien

Ældre med begrænsede eller ingen IT-forudsætninger opnår færdigheder, til at kunne benytte sig af kommunens digitale løsninger samt digitale muligheder i hverdagen generelt, eksempelvis digital kommunikation med deres sociale netværk og kreative aktiviteter. Det medvirker til at øge de ældres livskvalitet generelt, samtidig med at ressourcer på sigt frigøres i kommunalt regi, blandt andet i Borgerservice.

Læs mere 

 

 

Kontaktdata 

Connie Vejlø
Tlf.: 23 38 69 95
E-mail: cove@greve.dk