Foto3_ny.png

Kortlægningen af kulturmiljøer har været en vigtig brik i udarbejdelsen af en helhedsplan for Strandvejen. Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse sætter fokus på hvordan fremtidens Strandvejsområde kan se ud, og der gives bud på en overordnet struktur for strandvejens profil, stiforbindelser og på områder, der både skal kunne huse butikker, liberalt erhverv og boliger.

Helhedsplanen har fastlagt de overordnede intentioner for udviklingen af området og har dannet rammen for fire nye lokalplaner.