Ribber i vissenbjerg

Her på siden kan du løbende følge nyheder om stort og småt i projektet

Billedet ovenfor er fra Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter

20. oktober 2015:

Kom til "åbent hus" på Mosedeskolen onsdag d. 28. oktober kl. 19 - 20 - og få en status på projektet. Alle er velkomne. 

19. august 2015: Status:

Skole+ samarbejdet, der består af Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund, godkendte i maj 2015 dispositionsforslaget, og projektet er derfor nu godt i gang med at blive konkretiseret til et egentligt projektforslag. Et projektforslag der vil danne baggrund for projektering, udbud og udførelse.

Projektforslag forventes afleveret til Skole+ samarbejdet den 27. august 2015. Dernæst vil der skulle projekteres på det endelige projekt. Projektet forventes at kunne komme i udbud ultimo 2015/primo 2016 og arbejdet påbegyndt ved sommerferie start i 2016. Projektet forventes færdigt ultimo 2016.

18. marts 2015: Inddragelsen af ansatte, elever, foreninger og lokalsamfund er i fuld gang. Indtil videre har det ført til en række spændende input fra indskoling og mellemtrins eleverne - og der kommer også noget fra de store. Du kan se eksempler på de mange spændende og flotte bidrag vi har modtaget indtil nu lige her.

Heldigvis er der stor overensstemmelse mellem de tanker og ønsker, som kommer til udtryk fra de forskellige vinkler. Processen er ikke slut endnu. Så kom gerne med dit indspark til projektet - jo flere input jo bedre en skole får vi. 

13. marts 2015: Styregruppen har afholdt sit fjerde møde. Du kan læse referatet under punktet Styregruppen.

11. februar 2015: Torsdag den 5. februar blev det første møde i Udviklingsrådet+ afholdt. På mødet fik Udviklingsrådet+ en gennemgang af byggeprogrammet, som er den foreløbige ramme for projektet. Der var generelt begejstring for programmet og mange gode spørgsmål og inputs. Endeligt blev der arbejdet i mindre grupper med idéer og ønsker for den videre konkretisering af projektet. Alle spørgsmål og input tages med i det videre arbejde.

Nogle af de mange inputs fra aftenen var: Farver på gangene for at skabe identitet, pas på med glas i gulv (kameraer), der skal lukkede rum til visse aktiviteter, husk at tage højde for støjgener og akustik, lav den grønne lounge/atriumgården til en "abegrotte" og endelig var der en del kommentarer for og imod etableringen af en ny hovedindgang.

Udviklingsrådet+ består af repræsentanter fra nuværende og kommende brugere af Mosedeskolen, herunder lærere, skolebestyrelse, kulturinstitutioner, foreninger og lokalsamfund.

20. januar 2015: Byggeprogrammet er nu færdigt. Du kan læse det her

9. januar 2015: Torsdag den 8. januar var i alt 16 personer fra skolen, styregruppen og projektgruppen af sted på studietur til Fyn og Jylland. Turen gik til Vissenbjerg Idræts- og kulturcenter, Pulsparken i Ry og DGI-huset og motorikhallen i Århus. Turen gav en masse inspiration til det videre arbejde med at få mere idræt og bevægelse indarbejdet i arkitekturen på Mosedeskolen.

Du kan se billeder fra turen ved at klikke her

12. december 2014: Torsdag den 11. december blev lærerne på Mosedeskolen informeret om projektet på et lærermøde.

11. december 2014: Styregruppen holdt onsdag den 10. december møde om det første udkast til byggeprogrammet. Se referatet fra mødet under punktet styregruppen.