Drengenes gymnastiksal
Projektets organisering består af Styregruppen, Projektgruppen og Udviklingsrådet. Rådgivningsteamet består af Arkitektfirmaet Kjaer & Richter og Ingeniørfirmaerne Jørgen Nielsen og Strunge Jensen.

Styregruppen består af 10 medlemmer + 2 projektledere. De 10 medlemmer repræsenterer Greve Kommune, Mosedeskolen, foreningslivet og lokalsamfundet.

Styregruppen sikrer projektets fremdrift og politiske forankring. Derudover at der afsættes midler både til den fremtidige drift af de nye rammer og faciliteter og til drift af de fremtidige organiserede og uorganiserede aktiviteter for alle. Styregruppen træffer og godkender, med rådgivning fra Rådgivningsteamet, alle de væsentlige beslutninger af organisatorisk, økonomisk, faglig og designmæssig art i udviklingsfasen hele vejen fra programmering til realisering.

Greve Kommunes Kommunaldirektør er formand for styregruppen. Projektlederne er sekretær for styregruppen.

Projektgruppen består af 6 medlemmer + rådgiverteamet

Projektgruppen med projektledelsen i spidsen er ansvarlige for at sikre fremdrift i projektet og overholdelse af økonomiske, tekniske og juridiske rammer.

Projektgruppen samarbejder med Udviklingsrådet og Rådgivningsteamet om det praktiske arbejde i udviklingsfasen fra programmering til realisering. Gruppen sørger for en bred inddragelse af aktører i både udviklingsfasen og realiseringsfasen i projektet. Projektgruppen har fri adgang til ad hoc at inddrage relevante aktører. Det gælder specielt i arbejdet med at sikre en god repræsentation af de daglige, faste og adhoc/nye brugere i inddragelsen.

Udviklingsrådet består af 18 medlemmer + 2 projektledere.

Udviklingsrådet består af ledelsesrepræsentanter fra holdet bag visionen. Udviklingsrådet fungerer som referencegruppe i udviklingsfasen af projekt. Rådet sikrer projektets forankring i skole-, fritids- og foreningsbaglandet.

Rådet laver – med Projektgruppen som sekretær - en Bevægelses- og idrætspolitik for Mosedeskolen+, som blandt andet skal forholde sig til:

- Vejledning og mål for forankringen af brugen af de nye rammer og faciliteter

- Mål for den fortsatte fysiske udvikling

- Brug af det nye miljø, herunder sørge for at alle brugere repræsenteret kan få indfriet deres brugerbehov og samtidig måske udvide deres udnytte af skolens nye rammer og faciliteter.

- Nytænkende pædagogik

- Nytænkende bevægelses- og idrætsadfærd

- At rammer og faciliteter er fleksible og har mindst 2 anvendelsesmuligheder

Udviklingsrådet har Skolelederen for Mosedeskolen som formand og sekretærfunktionen varetages af projektledelsen indtil byggeriet er færdigt. Udviklingsrådet referer i projektets løbetid til styregruppen og fortsætter derefter som et fælles samarbejdsorgan.

Inddragelse

Udover den formelle organisation skal der inddrages en større gruppe aktører. Det drejer sig bl.a. om børn, unge, voksne og medarbejdere og andre fra Greve Gymnastik og Trampolin, Mosede Boldklub, FDF Mosede, Grundejerforeningen Lundemosegaard, Greve Pigegarde, Mosede Kirke, AOF Greve/Solrød, Kunstforeningen Køge Bugt, Greve Ungdomsskole, Mosede Ungdomsklub, Den Musiske Skole, Greve Bibliotek, Greve Museum, Mosedeskolen og borgere fra lokalsamfundet.

Involvering vil ske gennem en række forskellige indsatser, der er tilpasset de forskellige aktørers tilknytning til skolen og deres ressourcer. Aktørerne vil derfor blive inddelt i grupper. De mindste grupper vil bestå af omkring 10-20 personer. De største af omkring 100-200 personer.

Grupperne inddrages på forskellig vis i de forskellige faser af projektet. Fx vil eleverne og lærere blive inddraget ved at integrerer processen i noget af undervisningen (fx i design og håndværksfaget) og gennem workshops, mm. i skoletiden. Foreninger og lokalsamfund vil blive inddraget gennem workshops udenfor skoletiden.

For at sikre sammenhæng på tværs af de mange grupper udarbejdes en samlet plan for de ønskede input fra hvert forløb/workshop.