Indgangspartiet

Styregruppen sikrer projektets fremdrift og politiske forankring.

Styregruppen består af 10 medlemmer + 2 projektledere. De 10 medlemmer repræsenterer Greve Kommune, Mosedeskolen, foreningslivet og lokalsamfundet.

Styregruppen sikrer projektets fremdrift og politiske forankring. Derudover at der afsættes midler både til den fremtidige drift af de nye rammer og faciliteter og til drift af de fremtidige organiserede og uorganiserede aktiviteter for alle. Styregruppen træffer og godkender, med rådgivning fra Rådgivningsteamet, alle de væsentlige beslutninger af organisatorisk, økonomisk, faglig og designmæssig art i udviklingsfasen hele vejen fra programmering til realisering.

Greve Kommunes Kommunaldirektør er formand for styregruppen. Projektlederne er sekretær for styregruppen.