Hvert eneste år udarbejder Greve Kommune en befolkningsprognose

Prognosen er et bud på hvordan antallet af borgere i Greve Kommune vil udvikle sig i de kommende år. Befolkningsprognosen er bl.a. baseret på udviklingen i antallet af fødsler og døde, til- og fraflytninger, ind- og udvandring samt boligudbygning i Greve Kommune.