Her kan du læse om Greve Kommunes budget og budgetforslag for det kommende år.

Hvert år i august overdrager Direktionen et administrativt oplæg til det kommende års budget til politisk behandling i Byrådet. Direktionens administrative budgetoplæg er udarbejdet efter det mandat, som Byrådet har givet Direktionen i begyndelsen af året. Herefter bliver budgetoplægget behandlet i de politisk udvalg og Byrådet, før Byrådet i midten af oktober træffer beslutning om, hvordan næste års budget skal være.

Derudover udgives der hvert år en befolkningsprognose og en befolkningsstatistik.