Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021

1. Den politiske aftale om Budget 2018-2021
Den politiske aftale om Budget 2018-2021

2. Oversigter
Resultatoversigt
Hovedoversigt
Artsoversigt
Takstoversigt
Investeringsoversigt

3. Generelle bemærkninger
Budgettet i få tal
Indtægtssiden
Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud

4. Budgetrapport 2018 og overslagsårene 2019-2021
Økonomiudvalget
Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
Skole- og Børneudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget
Økonomiudvalget, finansiering

Note: 1. januar 2018 fik Greve Kommune ny politisk udvalgsstruktur. Den nye udvalgsstruktur medførte at enkelte opgaver og budgetter blev flyttet mellem eksisterende og nye politisk udvalg. Grundet systemtekniske begrænsninger har det den konsekvens, at oprindeligt budget 2018-2021 ikke er placeret nøjagtigt på udvalgsniveau i budgetrapporterne ovenfor.