Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

1. Den politiske aftale om Budget 2019-2022
Den politiske aftale om Budget 2019-2022

2. Oversigter
Resultatoversigt
Hovedoversigt
Artsoverigt
Takstoversigt
Investeringsoversigt

3. Generelle bemærkninger
Budgettet i få tal
Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud

4. Budgetrapport 2019 og overslagsårene 2020-2022
Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Skole- og Børneudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget
Økonomiudvalget, finansiering