Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019

Direktionens budgetoplæg for 2016 og de tre overslagsår 2017-2019

1. Læsevejledning og tidsplan for budgetlægningen
a. Læsevejledning
b. Tidsplan

2. Præsentation af budgetoplægget for Byrådet
a. Præsentation den 16. marts
b. Præsentation den 22. juni
c. Præsentation 31. august

3. Budgetoverblik
a. Forhandlingsoplæg 2016
b. HOV
c. Budgetoverblik
d. Pris- og lønforudsætninger

4. Budgetkataloger
a. DUT
b. Demografikatalog
c. Skønskonti
d. Tekniske rettelser
e. Takstoversigt
f. Øvrige forslag

5. Prioriteringskatalog
a. Prioriteringskatalog - Besparelser
b. Prioriteringskatalog - Udvidelser

6. Anlægsbudget
a. Anlægskatalog inkl. investeringsoversigt
b. Bruttokatalog
c. Afledt drift af anlæg

7. Sektorredegørelser
a. Økonomi- og Planudvalget
b. Teknik- og Miljøudvalget
c. Børne- og Ungeudvalget
d. Kultur- og Fritidsudvalget
e. Social- og Sundhedsudvalget
f. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
g. Trygheds- og Integrationsudvalget

8. Fagudvalgenes behandling
a. Økonomi- og Planudvalget
b. Teknik- og Miljøudvalget
c. Børne- og Ungeudvalget
d. Kultur- og Fritidsudvalget
e. Social- og Sundhedsudvalget
f. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
g. Trygheds- og Integrationsudvalget

9. Høringssvar
a. Økonomi- og Planudvalget
b. Teknik- og Miljøudvalget
c. Børne- og Ungeudvalget
d. Kultur- og Fritidsudvalget
e. Social- og Sundhedsudvalget
f. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
g. Trygheds- og Integrationsudvalget

10. Spørgsmål og Svar

11. 1. behandling af budget 2016-2019
a. Økonomi- og Planudvalget
b. Byrådet

12. 2. behandling af budget 2016-2019
a. Økonomi- og Planudvalget
b. Byrådet

13. Information
a. Økonomiaftale og aktstykke
b. KL breve vedr. budget
c. KL nøgletal
d. Befolkningsprognose 2015

14. Ajourføringsoversigter
a. 1. ajourføring 8. september
b. 2. ajourføring 10. september
c. 3. ajourføring 15. september
d. 4. ajourføring 17. september