Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020

Direktionens budgetoplæg for 2017 og de tre overslagsår 2018-2020

1. Læsevejledning og tidsplan for budgetlægningen
a. Læsevejledning
b. Tidsplan

2. Præsentation af budgetoplægget for Byrådet
a. Præsentation den 29. marts, Overordnet for kommunen
b. Præsentation den 29. marts, Dagtilbud & Skoleområdet
c. Præsentation den 29. marts, Specialområdet
d. Præsentation den 29. marts, Ældreområdet
e. Præsentation den 20. juni
f. Præsentation den 18. august

3. Budgetoverblik
a. Forhandlingsoplæg 2017
b. HOV
c. Budgetoverblik
d. Pris- og lønforudsætninger
e. Ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
f. Ændringsforslag fra Socialdemokratiet
g. Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti

4. Budgetkataloger
a. DUT
b. Demografikatalog
c. Skønskonti
d. Tekniske rettelser
e. Takstoversigt

5.a Prioriteringskatalog - Besparelser
-- Økonomi- og Planudvalget
-- Teknik- og Miljøudvalget
-- Børne- og Ungeudvalget
-- Kultur- og Fritidsudvalget
-- Social- og Sundhedsudvalget
-- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
-- Trygheds- og Integrationsudvalget

5.b Prioriteringskatalog - Udvidelser
-- Økonomi- og Planudvalget
-- Teknik- og Miljøudvalget
-- Børne- og Ungeudvalget
-- Kultur- og Fritidsudvalget
-- Social- og Sundhedsudvalget
-- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

5.c. Besparelser og udvidelser der indgår i forhandlingsoplægget

6. Anlægsbudget
a. Investeringsoversigt
b. Bruttokatalog
c. Afledt drift af anlæg
d. Anlægsønsker

7. Høringssvar
a. Økonomi- og Planudvalget
b. Teknik- og Miljøudvalget
c. Børne- og Ungeudvalget
d. Kultur- og Fritidsudvalget
e. Social- og Sundhedsudvalget
f. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
g. Trygheds- og Integrationsudvalget

8. Spørgsmål og Svar

9. Information
a. Økonomiaftale og aktstykke
b. KL breve vedr. budget
c. KL nøgletal
d. Befolkningsprognose 2016

10. Ajourføringsoversigter
a. 1. ajourføring 2. september