Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

Direktionens budgetoplæg for 2019 og de tre overslagsår 2020-2022

1. Læsevejledning og tidsplan for budgetlægningen
a. Læsevejledning
b. Tidsplan

2. Præsentation af budgetoplægget for Byrådet
a. Budgettemamøde Økonomiudvalget 9. april 2018
b. Budgetdialogmøde 14. maj 2018
c. Budgettemamøde Byrådet 25. juni 2018
d. Budgetpræsentation 16. august 2018

3. Budgetoverblik
a. HOV basisbudget
b. HOV Direktionens oplæg
c. Pris- og lønforudsætninger
d. Ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
e. Ændringsforslag fra Socialdemokratiet
f. Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti
g. Ændringsforslag fra Enhedslisten

4. Budgetkataloger
a. DUT
b. Demografikatalog
c. Skønskonti
d. Tekniske rettelser
e. Takstoversigt

5.a Prioriteringskatalog - Besparelser
- Økonomiudvalg
- Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
- Skole- og Børneudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
- Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget
5.b Prioriteringskatalog - Udvidelser
- Økonomiudvalg
- Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
- Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
5.c Budgetanalyser

6. Anlægsbudget
a. Investeringsoversigt
b. Bruttoanlægskatalog
c. Afledt drift af anlæg
d. Direktionens prioriterede anlæg
e. Salgslisten

7. Tidlige høringssvar til budgettet
BO1 tidligere budgetforslag til høring i juni
a. Kommentarer fra budgetdialogmøde 14. maj 2018
b. Økonomiudvalg
c. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget
d. Skole- og Børneudvalget
e. Kultur- og Fritidsudvalget
f. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
g. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

8. Høringssvar
a. Økonomiudvalget
b. Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
c. Skole- og Børneudvalget
d. Kultur- og Fritidsudvalget
e. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
f. Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

9. Spørgsmål og Svar

10. Information
a. Økonomiaftale og aktstykke
b. KL nøgletal
c. Befolkningsprognose 2018

11. Ajourføringsoversigter