2. behandling af Budget 2020-2023
1. Budgetforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
2. Budgetforslag fra Det Konservative Folkeparti
3. Budgetforslag fra Enhedslisten

1. behandling af Budget 2020-2023
1. Budgetforlig 2020
2. Forligspartiernes budgetoplæg
3. Supplement til Økonomiudvalgets 1. behandling
4. Supplement til Byrådets 1. behandling
5. Effektiviserings- og besparelseskatalog
6. Udvidelseskatalog
7. Tekniske rettelser
8. Demografikatalog
9. Skønsnotat
10. DUT katalog

Høringssvar til Budgetforlig 2020-2023
1. Økonomiudvalget
2. Teknik- og Miljøudvalget
3. Skole- og Børneudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
6. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
7. Plan- og Udviklingsudvalget

Direktionens budgetoplæg
1. Direktionens budgetoplæg - Notat
2. Effektiviserings- og besparelseskatalog
3. Udvidelseskatalog
4. Tekniske rettelser
5. Demografikatalog
6. Investeringsoversigt

Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
1. Økonomiudvalget
2. Teknik- og Miljøudvalget
3. Skole- og Børneudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
6. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
7. Plan- og Udviklingsudvalget

Budgetanalyser
1a. Budgetanalyse Dagtilbud del 1
1b. Referencegruppe Dagtilbud del 1
2a. Budgetanalyse Dagtilbud del 2
2b. Referencegruppe Dagtilbud del 2
3a. Budgetanalyse Skoleudsættelse
3b. Referencegruppe Skoleudsættelse
4a. Budgetanalyse 10. Klasse
4b. Referencegruppe 10. Klasse
5a. Budgetanalyse Skoledistrikter
5b. Referencegruppe Skoledistrikter
6a. Budgetanalyse Rengøring
6b. Referencegruppe Rengøring
7a. Konkurrenceudsættelse opsummering
7b. Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse
8a. Budgetanalyse Bygningsoptimering
8b. Budgetanalyse Bygningsoptimering salgsliste
8c. Budgetanalyse Bygningsoptimering følgegruppe
8d. Bygningsoptimering notat vedr. scenarie e