Danish Coins 1139111 1920

Budgetforlig 2021-2024
1. Forhandlerark 2021-2024 - Budgetforlig
2. Aftaletekst - Budgetforlig
3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
4. Udvidelsesforslag
5. Tekniske rettelser
6. DUT Katalog
7. Demografikatalog
8. Skønskatalog
9. Bruttoanlægsforslag

Høringssvar til Budgetforlig 2021-2024
1. Økonomiudvalget
2. Teknik- og Miljøudvalget
3. Skoler- og Børneudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget

Direktionens budgetoplæg
1. Direktionens budgetforslag 2021-24
2. Læsevejledning
3. Hovedoversigt
4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
5. Udvidelsesforslag
6. Tekniske rettelser
7. Demografi
8. Skøn
9. Bruttoanlægsforslag

Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
1. Økonomiudvalget
2. Teknik- og Miljøudvalget
3. Skole- og Børneudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
6. Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

Budgetanalyser
1a. Budgetanalyse Bygningsoptimering
1b. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 1
1c. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 2
1d. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 3
1e. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 4
1f. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 5
1g. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 6
2a. Budgetanalyse Kontraktstyring
2b. Budgetanalyse Kontraktstyring, bilag 1
3a. Budgetanalyse Kontraktstyring - IT-kontrakter
3b. Budgetanalyse Kontraktstyring - IT-kontrakter, bilag 1
4a. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud
4b. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud, bilag 1