Her finder du analyser, benchmarkingrapporter og nøgletal

Benchmarking af Greve Kommune

Formålet med benchmarkinganalyser er at beskrive, analysere og sammenligne de enkelte kommuners måder at organisere arbejdet på og styre ressourcerne indenfor udvalgte områder. Hensigten er at udveksle erfaringer og skabe mulighed for læring af andre kommuner.

Nøgletalsrapport

Greve Kommune har tidligere udarbejdet en årlig Nøgletalsrapport via et samarbejde mellem en række kommuner. I Nøgletalsrapporten sammenlignes Greve Kommune med de øvrige kommuner på udvalgte fagområder. I 2016 ophørte samarbejdet mellem kommunerne, da kommunerne nu har adgang til de andre benchmarkkommuners data via FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem). Greve Kommune fortsætter med at udarbejde en årlig Nøgletalsrapport, dog uden samme involvering af benchmarkkommunerne.

ECO Nøgletal

I ECO Nøgletal er det muligt at sammenligne diverse fagområder i Greve Kommune med landsgennemsnittet, Region Sjælland og en gruppe af kommuner, som ECO Nøgletal har defineret på forhånd. Data i ECO Nøgletal eksisterer fra 2007 og frem og bliver løbende opdateret, når nye data bliver tilgængelige.