Her kan du læse om Greve Kommunes regnskab 2019 og tidligere år.

Når året er gået, udarbejder administrationen et regnskab. Byrådet skal godkende, at regnskabet sendes til kommunens revision, som giver sine bemærkninger til de dispositioner, kommunen har foretaget. Efterfølgende godkender Byrådet det endelig årsregnskab.

Årsregnskabet for 2019 er behandlet og godkendt på Byrådets møde den 25.05.2020.