Topbillede_politik_byraadogudvalg

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43979797
raadhus@greve.dk

Greve Byråd har 21 medlemmer, som repræsenterer borgerne i Greve Kommune. Byrådet er ansvarlig for drift og udvikling af Greve Kommune - herunder serviceringen af kommunens borgere.

Byrådet er valgt for fire år, 2018-2021, og seks partier er repræsenteret i Byrådet. Fordelingen af byrådsmedlemmer på partier er:

  • Socialdemokraterne (A) med syv medlemmer
  • Det Konservative Folkeparti (C) med et medlem
  • Liberal Alliance (I) med et medlem
  • Dansk Folkeparti (O) med to medlemmer
  • Venstre (V) med ni medlemmer
  • Enhedslisten (Ø) med et medlem

Se liste over byrådets medlemmer

Greve Kommunes borgmester er Pernille Beckmann (V). Borgmesteren har den øverste politiske og administrative ledelse og er ansvarlig i forhold til Byrådet. Liselott Blixt (O) er 1. viceborgmester og Niclas Bekker Poulsen (A) er 2. viceborgmester.

Byrådet har organiseret arbejdet med et 
Økonomiudvalg

og seks stående udvalg:

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Plan- og Udviklingsudvalget
Skole- og Børneudvalget
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

Det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg ændrede 1. januar 2014 navn til Vækst- og Beskæftigelsesudvalget. Og det tidligere ad hoc udvalg UG-Udvalget ændrede både navn og status og blev et stående udvalg med navnet Trygheds- og Integrationsudvalget.

Nedlagte udvalg

Byrådet besluttede på mødet 28. april 2014 at nedlægge de to ad hoc udvalg, Klima- og Energipolitisk Udvalg fra 1. maj 2014 og Greve Midtby Udvalget fra 1. august 2014. Begge udvalg har refereret til Teknik- og Miljøudvalget, som efter nedlæggelserne overtager de to udvalgs sagsområder.

Greve Midtby Udvalget (nedlagt 1. august 2014)
Klima- og Energipolitisk Udvalg (nedlagt 1. maj 2014)