Topbillede_politik_byraadogudvalg

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
Send digital post

Greve Byråd har 21 medlemmer, som repræsenterer borgerne i Greve Kommune. Byrådet er ansvarlig for drift og udvikling af Greve Kommune - herunder serviceringen af kommunens borgere.

Byrådet er valgt for fire år, 2018-2021, og seks partier er repræsenteret i Byrådet. Fordelingen af byrådsmedlemmer på partier er:

 • Socialdemokraterne (A) med syv medlemmer
 • Det Konservative Folkeparti (C) med et medlem
 • Liberal Alliance (I) med et medlem
 • Dansk Folkeparti (O) med to medlemmer
 • Venstre (V) med ni medlemmer
 • Enhedslisten (Ø) med et medlem

Greve Kommunes borgmester er Pernille Beckmann (V). Borgmesteren har den øverste politiske og administrative ledelse og er ansvarlig i forhold til Byrådet. Liselott Blixt (O) er 1. viceborgmester og John T. Olsen (A) er 2. viceborgmester.

Se liste over byrådets medlemmer

 • 24. februar
 • 23. marts
 • 27. april
 • 25. maj
 • 22. juni (starter klokken 18.00)​​​
 • 24. august (1. behandling)
 • 21. september
 • 5. oktober (2. behandling)
 • 16. november
 • 14. december (starter klokken 17.00)​​​

Byrådets møder er åbne. Møderne starter kl. 19.00, med mindre andet er angivet.

Det er ikke tilladt at filme eller tage billeder under byrådsmøderne.

Læs mere om spørgetid til byrådsmøder.

 • 1. februar
 • 22. marts
 • 26. april
 • 17. maj
 • 21. juni
 • 20. september
 • 11. oktober (2. behandling af budgettet)
 • 1. november
 • 29. november
 • 20. december

Byrådets møder er åbne. Møderne starter kl. 19.00, med mindre andet er angivet.

Det er ikke tilladt at filme eller tage billeder under byrådsmøderne.

Læs mere om spørgetid til byrådsmøder.

Udvalg

Byrådet har organiseret arbejdet med et Økonomiudvalg og seks stående udvalg:

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Plan- og Udviklingsudvalget
Skole- og Børneudvalget
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

Nedlagte udvalg

Byrådet besluttede på mødet 28. april 2014 at nedlægge de to ad hoc udvalg, Klima- og Energipolitisk Udvalg fra 1. maj 2014 og Greve Midtby Udvalget fra 1. august 2014.

Begge udvalg har refereret til Teknik- og Miljøudvalget, som efter nedlæggelserne overtager de to udvalgs sagsområder.

Greve Midtby Udvalget (nedlagt 1. august 2014)
Klima- og Energipolitisk Udvalg (nedlagt 1. maj 2014)