Topbillede_politik_byraadogudvalg

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43979797
raadhus@greve.dk

Greve Byråd har 21 medlemmer, som repræsenterer borgerne i Greve Kommune. Byrådet er ansvarlig for drift og udvikling af Greve Kommune - herunder serviceringen af kommunens borgere.

Byrådet er valgt for fire år, 2018-2021, og seks partier er repræsenteret i Byrådet. Fordelingen af byrådsmedlemmer på partier er:

 • Socialdemokraterne (A) med syv medlemmer
 • Det Konservative Folkeparti (C) med et medlem
 • Liberal Alliance (I) med et medlem
 • Dansk Folkeparti (O) med to medlemmer
 • Venstre (V) med ni medlemmer
 • Enhedslisten (Ø) med et medlem

Greve Kommunes borgmester er Pernille Beckmann (V). Borgmesteren har den øverste politiske og administrative ledelse og er ansvarlig i forhold til Byrådet. Liselott Blixt (O) er 1. viceborgmester og Niclas Bekker Poulsen (A) er 2. viceborgmester.

Se liste over byrådets medlemmer

 • 28. januar
 • 25. februar
 • 25. marts
 • 29. april
 • 27. maj
 • 24. juni (starter klokken 17.00)
 • 9. september (1. behandling)
 • 7. oktober (2. behandling)
 • 11. november
 • 16. december (starter klokken 17.00)

Byrådets møder er åbne. Møderne starter kl. 19.00, med mindre andet er angivet.

Udvalg

Byrådet har organiseret arbejdet med et Økonomiudvalg og seks stående udvalg:

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Plan- og Udviklingsudvalget
Skole- og Børneudvalget
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

Nedlagte udvalg

Byrådet besluttede på mødet 28. april 2014 at nedlægge de to ad hoc udvalg, Klima- og Energipolitisk Udvalg fra 1. maj 2014 og Greve Midtby Udvalget fra 1. august 2014.

Begge udvalg har refereret til Teknik- og Miljøudvalget, som efter nedlæggelserne overtager de to udvalgs sagsområder.

Greve Midtby Udvalget (nedlagt 1. august 2014)
Klima- og Energipolitisk Udvalg (nedlagt 1. maj 2014)