Idrætsrådet indstiller og rådgiver det politiske niveau om alle væsentlige forhold for idrætten i Greve Kommune.

Formål

Idrætsrådet har til formål at:

 • at rådgive det politiske niveau om alle for idrætten væsentlige forhold i Greve Kommune
 • at medvirke til at styrke den samlede indsats for idrætten i Greve Kommune inden for den vedtagne idrætspolitik og tilhørende handlingsplaner

Idrætsrådet skal, i samarbejde med Fritidsrådet, indstille til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med:

 • Fordeling af lokaler og arealer indendørs- og udendørs til folkeoplysende virksomhed, herunder deltagelse i beslutninger omkring administrative hjælpeværktøjer.
 • Godkendelse af retningslinier for /ændringer af Greveordningen, herunder retningslinier for udbetaling, administration og udvælgelse af modtagere af puljemidler m.v.
 • Godkendelse af Folkeoplysningspolitik, Idræts- og fritidspolitik/ændringer/opfølgning af disse samt handleplaner og opgaver i øvrigt, der udløses af disse.

Idrætsrådet kan selvstændigt indstille til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med:

 • Det kommunale budget, herunder fordeling af beløb inden for budgetrammen, sektorredegørelser og budgetopfølgning, for så vidt angår områder, der vedrører idrætten.
 • Det kommunale regnskab, herunder overførsler til efterfølgende år og principper i den forbindelse, for så vidt angår områder, der vedrører idrætten.
 • Facilitetsudvalgets område, herunder plejeplaner, ændringer af disse, opfølgning m.v.
 • Idrætsrådets kommissorium.
 • Godkendelse af retningslinier for/ændring af uddeling af midler i forhold til idrætspuljer, herunder retningslinier for udbetaling, administration og udvælgelse af modtagere af puljemidler m.v.

Sammensætning

 • 2 medlemmer valgt/udpeget af Greve Idrætsforening
 • 2 medlemmer valgt/udpeget af Karlslunde Idrætsforening
 • 2 medlemmer valgt/udpeget af Tune Idrætsforening
 • 4 medlemmer valgt af øvrige foreninger (uden for ovennævnte foreninger)
 • Rådet konstitueres med med formand , næstformand, ordførere og udvalg.
 • Center for Byråd & Borgerservice står for sekretariatsbistand og mødeforberedelse.

Kompetence

Idrætsrådet har indstillingsret til Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til ovenfor definerede områder. Byrådet/Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at uddelegere kompetence i forhold til specifikt definerede opgaver.

Læs mere om Idrætsrådets arbejde her