Trafiksikkerhedsrådet rådgiver Klima- og Miljøudvalget om trafiksikkerhedsmæssige forhold.

Formål
Trafiksikkerhedsrådet har som formål at fremme trafiksikkerheden i Greve kommune og minimere antallet af uheld.

Sammensætning
Rådet er sammensat af repræsentanter fra interesseorganisationer, politikere, politiet, skoler, trafikselskab og borgere i Greve Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget udvælger interessenterne, mens interessenterne selv vælger hvem der skal repræsentere dem i rådet.

Følgende interessenter er repræsenteret i Trafiksikkerhedsrådet:

 • Formand for Teknik- og Miljøudvalget (formand)
 • Repræsentant for Teknik- og Miljøudvalget
 • Repræsentant fra Center for Teknik & Miljø
 • Repræsentant fra Center for Dagtilbud & Skoler
 • Repræsentant fra Politiet
 • Repræsentant fra Handicaprådet
 • Repræsentant fra Greve Erhvervscenter
 • Repræsentant fra Ældrerådet
 • Repræsentant fra Dansk Cyklist Forbund
 • Repræsentant fra trafikselskabet Movia
 • Repræsentanter fra Skolerådet

Center for Teknik & Miljø er sekretariat for Trafiksikkerhedsrådet.


Arbejdsområde
Følgende hovedområder indgår i Trafiksikkerhedsrådets arbejde:

 1. Planlægning og koordinering af det lokale færdselssikkerhedsarbejde i forhold til det landsdækkende niveau.
 2. Planlægning og koordinering af lokale kampagner.
 3. Udvikling af lokale trafiksikkerhedsmæssige tiltag.
 4. Kommentering af kommunens planlægning med hensyn til trafiksikkerhed og færdsel.
 5. Sikring af samarbejde omkring trafiksikkerhedsmæssige forhold på tværs af Greve Kommune.

Trafiksikkerhedsrådet er rådgivende i forhold til Teknik & Miljøudvalget og administrationen.


Møder
Trafiksikkerhedsrådet afholder 3-4 ordinære møder årligt.

Emner, der ønskes behandlet på et ordinært møde, sendes til Center for Teknik & Miljø senest 4 uger inden mødet. På møderne fastlægges næste mødedato, der således fremgår af referaterne fra møderne.

Trafiksikkerhedsrådets møder er lukkede. Udtalelser fra det samlede råd og henvendelse til offentlige myndigheder, presse m.v. besluttes i møde og påhviler normalt formanden.

Greve Kommune yder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse til Trafiksikkerhedsrådets medlemmer. Udgifter til trafiksikkerhedsarbejdet samt et beskedent beløb til afholdelse af møder indgår i Center for Teknik & Miljøs budget.