Det er nu muligt at søge om optagelse på grundlisten til nævning eller domsmand for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023. Fristen for indsendelse af ansøgning er 15. februar 2019.

Nævninge eller domsmænd er helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og har samme indflydelse som de juridiske dommere.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Lægdommere udtages af Landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på de lister, som kommunernes grundlisteudvalg udarbejder og indsender til Landsretten. Ansøgere som bliver udtaget, får besked af Landsretten.

Søg om optagelse på grundlisten
Greve Kommune opfordrer interesserede borgere i kommunen til at søge om optagelse på kommunens grundlisten.

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Hvis du har været udnævnt som nævning eller domsmand i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019, og ønsker at fortsætte, skal du på ny søge om optagelse på grundlisten for at komme i betragtning i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Hvad indebærer opgaven?
Hvis du bliver udtaget som nævning eller domsmand, kan du forvente at blive kaldt i retten tre til fire gange om året.

Hvis du er domsmand, skal du dømme i samråd med jurister.

Hvis du er nævning, skal du dømme sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, der straffes med fire års fængsel eller mere.

Nævninge og domsmænd bliver valgt for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023, og hvis du bliver udtaget, er du – med nogle få undtagelser – forpligtet til at virke som domsmand eller nævning i alle fire år.

Betingelser for at blive lægdommer
Det er et krav, at du

  • Er dansk statsborger
  • Har valgret til folketinget
  • Har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • Har en ren straffeattest
  • Ikke fylder 80 år inden 1. januar 2024

Du kan ikke blive optaget på grundlisten hvis du er:

  • Ansat i ministeriets departementer eller ansat i chefstillinger i de under departementerne hørende myndigheder
  • Ansat ved domstolene, i politiet, hos anklagemyndigheden, i kriminalforsorgen eller andre myndigheder på Justitsministeriets område
  • Advokat eller advokatfuldmægtig
  • Præst i folkekirken eller andre trossamfund 

NB: Fristen for at indsende ansøgninger udløb den 15. februar 2019.