Borgerforslag

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
Send digital post

Nu har du mulighed for at oprette et borgerforslag, som du ønsker, at Byrådet i Greve Kommune skal drøfte. Forslaget skal have 750 stemmer for, at det kan blive drøftet i Byrådet. Det er for at sikre, at forslaget er relevant for andre end bare dig.

Ordningen med borgerforslag er en forsøgsordning, der løber fra juni 2020 til juni 2021 og herefter evalueres.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver, som kommunen løser, lige som forslaget ikke må indeholde personfølsomme oplysninger.

Et forslag udløber efter 2 måneder.

Vil du oprette et borgerforslag, så tryk her og log ind med NemID.

Er du enig i et forslag, har du mulighed for at stemme på det.

Vil du stemme på et borgerforslag, gør du det ved at trykke her og logge ind med NemID.

I blanketten skal du notere forslagsnummeret, som du finder ved siden af forslagets overskrift.

Forslagsnummer: 21-F02
Oprettet: 6. april 2021
Udløber: 6. juni 2021
Antal stemmer: 264

Stort ønske om ensporet vejbane på Hundige og Greve Strandvej. Der er utrolig mange, der kører alt for stærkt, samt kører ræs fra det ene lyskryds til det andet. Det vil samtidig sænke støjen i alles haver ud mod Strandvejen.

Forslagsnummer: 21-F03
Oprettet: 14. april 2021
Udløber: 14. juni 2021
Antal stemmer: 39

Det skal være let at kunne stemme til kommunalvalget.

Vi anmoder Byrådet at opstille mobile valgsteder til at supplere de 5 udvalgte valgsteder der blev vedtaget på byrådsmødet den 22. marts 2021.

De skal placeres strategisk i Hundige og andre steder, hvor der er behov for at øge tilgængeligheden for at kunne stemme. For eksempel i landsbyerne.

Baggrund:

Byrådet har på sit møde 22. marts 2021 besluttet, at der på afstemningsdagen den 16. november 2021 skal være 5 afstemningssteder i Greve: Arenaskolen, Greve Idrætscenter, Mosedeskolen, Karlslundehallen og Tunehallen.

Derudover bliver der op til valget mulighed for at brevstemme på bibliotekerne og rådhuset.

Valgstederne på Holmeagerskolen, Videnscentret ved Askerød og Krogårdsskolen ved Gersagerparken udgår.

Da valgdagen er den store afstemningsdag, er det vigtigt, at alle borgere har lige adgang til at stemme på dagen, og med den nuværende fordeling har borgere i det nordvestlige i Hundige fremover ringere adgang til at stemme: Der bliver længere til valgstederne. Valgstederne bliver mere belastet. Der er ca. 18000 borgere i Hundige, der nu skal dele to valgsteder. Det er imod principperne om lige og fair adgang til at stemme.

Derudover kan der være behov for mobile valgsteder i landsbyerne. Der er meget langt til valgstederne fra Kildebrønde, Greve og Karlslunde Landsby.

Et mobilt valgsted er et brevstemmested, som midlertidigt sættes op, der hvor man ønsker at komme tættere på vælgerne.

Derfor stemmer man på et mobilt valgsted, ligesom man kan brevstemme før valgdagen. På det mobile valgsted er lister med kandidater og valgforbund hængt op, så man kan stemme på parti og kandidat, som man ønsker.

Alle borgere er velkomne til at benytte sig af de mobile valgsteder, uanset bopæl.

Man skal medbringe legitimation for at kunne brevstemme.

Lars Bjarne Nielsen

På vegne af radikale venstre Greve