Topbillede_politik_byraadogudvalg

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
Send digital post

Nu har du mulighed for at oprette et borgerforslag, som du ønsker, at Byrådet i Greve Kommune skal drøfte. Forslaget skal have 750 stemmer for, at det kan blive drøftet i Byrådet. Det er for at sikre, at forslaget er relevant for andre end bare dig.

Ordningen med borgerforslag er en forsøgsordning, der løber fra juni 2020 til juni 2021 og herefter evalueres.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver, som kommunen løser, lige som forslaget ikke må indeholde personfølsomme oplysninger.

Et forslag udløber efter 2 måneder.

Vil du oprette et borgerforslag, så tryk her og log ind med NemID.

Er du enig i et forslag, har du mulighed for at stemme på det.

Vil du stemme på et borgerforslag, gør du det ved at trykke her og logge ind med NemID.

I blanketten skal du notere forslagsnummeret, som du finder ved siden af forslagets overskrift.

Forslagsnummer: 20-F11
Oprettet: 6. august 2020  
Udløber: 6. oktober 2020
Antal stemmer: 8

En uendelighedsbro

Jeg ønsker en uendelighedsbro i vandet ved stranden omkring Spurvestien (ligesom den man har ved Århus). Det er en smuk installation og alle borgere vil få glæde af den.

Forslagsnummer: 20-F12
Oprettet: 6. august 2020  
Udløber: 6. oktober 2020
Antal stemmer: 4

Bænk på alle badebroer

Jeg ønsker at der på alle badebroer i kommunen etableres mindre træbænke, så man kan sidde på badebroerne og nyde udsigten.

Forslagsnummer: 20-F13
Oprettet: 1. september 2020
Udløber: 1. november 2020
Antal stemmer:
0

Jeg vil foreslå, at man får repareret trappen op til stationen, inden den braser sammen, og nogen kommer til skade.

Forslagsnummer: 20-F14
Oprettet: 15. september 2020
Udløber: 16. november 2020
Antal stemmer:
0

Jeg ønsker at stille forslag til, at

minimumsnormeringer bliver en realitet

inden udgangen af 2021.

Således at vi i vores daginstitutioner har

følgende normeringer : 1 voksen for hver 3.

vuggestuebarn og 1 voksen for hver 6.

børnehavebarn.

Mit forslag suppleres yderligt med, at af

disse voksne skal min. 3/4 være uddannet

pædagoger, dvs., såfremt en stue i en

børnehave har 24 børn, skal min. de 3

voksne være uddannet pædagoger og den

sidste kan være ufaglært.

Ydermere skal tilføjes, at der med forslaget

ønskes, at det kun er personalet der direkte

varetager den daglige omsorg, udvikling og

kontakt for den samlede børnegruppe, der

tæller med i normeringerne 1:3 og 1:6, dvs.

køkkenpersonale, rengøringspersonale,

leder, ekstra indsat støttepersoner m.m.

ikke tæller med.