Forretningsorden for Greve Byråd.

I §3 i Styrelsesvedtægten for Greve Byråd er det omtalt, at de nærmere regler for borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i en forretningsorden.