PernilleB

Borgmesteren i Greve ser tilbage på et år, hvor det blev en ny oplevelse at købe ind, hvor hun så Mosede Fort sammen med prinsen, og hvor hun lavede sit politiske svendestykke.

Af Pernille Beckmann

Mit først år som borgmester er nu gået. Det har været meget spændende og meget travlt. Så når jeg sidder helt stille og samler tankerne, strømmer der billeder forbi nethinden.

At gå i Netto og handle er for eksempel blevet en helt ny oplevelse. Før var jeg bare Pernille, som købte ind. Nu er jeg borgmesteren, som folk stopper ved køledisken og fortæller om godt og dårligt fra deres liv. Den tillid vil jeg gerne sig tak for. Jeg kan kun være en god borgmester, hvis jeg er i tæt kontakt med borgerne.

Derfor prioriterer jeg også højt at sige ja, når jeg bliver inviteret til en begivenhed. Jeg har brug for at være tæt på folk i kommunen. Det er kun dem, som kan fortælle, hvordan livet i Greve er. Og borgerne ved meget, som vi på rådhuset ikke ved. Mit job er at samle viden fra begge steder.

Med kameler og uden kæpheste
Mit svendestykke som borgmester blev årets budget. Jeg har selv et hurtigt temperament og mange stærke meninger. Men som borgmester er det ind imellem vigtigere at skabe samarbejde end at få sin vilje. Derfor gik jeg til forhandlingerne om budgettet med det mål at få et bredt flertal. Jeg måtte undervejs give køb på nogle af mine kæpheste, og jeg ved, at andre politikere også har fortalt, at de slugte et par kameler. Men vi fik et stærkt flertal bag budgettet, og det er godt for alle os, der bor i Greve.

Et af de billeder, jeg husker fra året, er fra åbningen af Mosede Fort – vores nye museum. Prins Joachim var med, og han så bagefter udstillingen sammen med mig. Undervejs tog han en af de gamle soldaterhjelme på og fik taget et billede, som han kunne vise sine drenge. Siden har jeg været flere gange på museet, og det er et besøg værd. Også for børn. De kan gøre som prinsen og klæde sig ud i soldatertøj, hvis de har lyst.

Elsker konkurrencer
I år har kommunen fået to priser for Danmarks mest digitale borgere, og for Danmarks mest digitale unge. Æren for de to priser skal deles mellem mange ihærdige mennesker. Både alle dem der brugte timer på at hjælpe andre med at få en digital postkasse. Og alle de borgere som meldte sig til digital post. Jeg er selv et udpræget konkurrencemenneske, så jeg elsker, når Greve Kommune er bedst til noget.

Jeg oplever, at vi bliver lagt mærke til. Både når vi konsekvent giver unge noget at lave for kontanthjælpen, og når vi knækker kurven i Askerød, så bydelen bliver taget af ghettolisten. Det kan vi alle sammen være stolte af. Det er ikke noget jeg eller folkene på rådhuset gør alene. Det er noget mange har ansvaret for og mange har æren for.

Mindre, men mere effektiv kommune
Temaet for mit kommende år vil blive mindre kommune, men mere effektiv kommune. For eksempel går vi lige nu kommunens bygninger igennem. Vi har mange dårlige bygninger, og vi vil hellere have færre, men gode kvadratmeter. Så måske skal vi rykke lidt sammen. Måske skal vi sørge for at udnytte vores gode bygninger både i dagtimerne og om aftenen og til gengæld sælge nogle af de dårlige. Målet er, at vi binder færre penge i bygninger, så vi kan beholde de hænder, vi har nu.

Samtidig gør vi også nogle bygninger bedre. Vi har besluttet, at vi vil bruge 80 millioner kroner på vores skoler. Ikke sådan at vi fordeler pengene med otte millioner til hver. I Byrådet har vi lavet er særligt udvalg som skal lytte, hente inspiration rundt omkring og til sidst komme med forslag til, hvordan de 80 millioner bliver brugt, så vores skolebørn oplever, at deres rammer er gode og spændende.

Tak til alle, som gør en forskel
Til sidst vil jeg dele det stærkeste billede fra mit første år som borgmester. Det er billedet af frivillige. Ældre som sidder i borgerservice og hjælper andre ældre med computeren. Trænere og hjælpetrænere som bruger timer på vores børn. Folk som forstår at samle borgere til møder og arrangementer. Frivillige hænder betyder alverden for rigtigt mange mennesker. De gør en kæmpeforskel.

Til sidst vil jeg sige tak til alle jer, som jeg har mødt i mit første år som borgmester. Jeg glæder mig til at se jer igen i årets løb.

Godt nytår.

Pernille Beckmann