Styrelsesvedtægt for Greve Byråd og Delegationsplan for Greve Kommune.

Styrelsesvedtægten fastlægger opgavefordelingen mellem Byråd, Økonomi- og Planudvalg og fagudvalg samt fordelingen af kompetence mellem de politiske udvalg.

Du kan se den nyeste styrelsesvedtægt her: 

Styrelsesvedtægt (pdf)

Delegationsplan
Fordelingen af kompetence mellem det politiske og det administrative niveau er defineret i Delegationsplanen:

Delegationsplan for Greve Kommune (pdf)