Styrelsesvedtægt for Greve Byråd og Delegationsplan for Greve Kommune.

Styrelsesvedtægten fastlægger opgavefordelingen mellem Byråd, Økonomi- og Planudvalg og fagudvalg samt fordelingen af kompetence mellem de politiske udvalg.

Fordelingen af kompetence mellem det politiske og det administrative niveau er defineret i en Delegationsplanen.