Topbillede_politik_byraadogudvalg

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
Send digital post

Her kan du se en liste over tidligere borgerforslag. 

Forslagsnummer: 20-F1
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer:
2

Vejnettet

Vejnettet i Greve trænger utroligt meget til opfyldning, og det er stort set overalt i kommunen.

Forslagsnummer: 20-F2
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer:
7

Hundigegårdsvej

Jeg vil foreslå, at der etableres fortov i den ene side af Hundigegårdsvej. Dagligt ser man masser af fodgængere (dagplejemødre, børn og andre voksne) på vejbanerne.

Forslagsnummer: 20-F3
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer:
0

Legeplads i Tune på den gamle boldbane

På den gamle boldbane i Tune ville det være helt oplagt med en legeplads. Der er ingen legepladser i den ende af byen.

Forslagsnummer: 20-F4
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer:
0

Ændring af gennemkørsel for last- og containerbiler

Jerismosevej blev i sin tid udråbt til "miljøvej”, dvs. max 45 km i timen samt træer der virkelig kunne give et andet liv på denne meget befærdede vej, der også tæller skolebørn. Vi, der bor ud til vejen, oplever dagligt containerlastbiler x mange hver dag. Det må kunne ændres til det bedre. Der er anden mulighed, Greve Centervej, så ingen undskyldning for det.

Forslagsnummer: 20-F5
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer:
2

Opfølgning og tilpasning af den nye affaldsordning.

Den nye affaldsordning er ikke tilstrækkelig brugervenlig.
Beholderne bør designes eller ændres, så de passer til borgernes lokationer/placering.
Når beholder tømmes, skal den placeres hvor operatøren tog den og ikke oppe ad vejen, hvor den ikke hører til.
Der skal i ordningen tages højde for, at der er borgere, der bor på matrikler med begrænsede adgangsforhold.
Affaldsordningen skal kunne fungere på trods af, at en borger er på weekend eller ferie.

Forslagsnummer: 20-F6
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer:
1

Flere affaldsstativer på offentlige steder

Fra greve strandvej ca. 129 til Mosede Havn er der to stativer og stien langs jernbanen er der ingen stativer. Det kan måske være årsagen til, at der ligger affald og hundeposer alle steder.

Forslagsnummer: 20-F7
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer:
5

Støj fra motorvej

Støjreducerende asfalt på motorvejen.
Eller andre effektive tiltag. Er sikker på, at hvis I foretager målinger, er db over grænsen.
Tilstødende kommuner har gjort dette for længe siden.

Forslagsnummer: 20-F8
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer:
3

Sikre og hyggeligere strandvej

1: En sikker vej for alle vores børn, der færdes ved og omkring Strandvejen, evt. en grøn midterrabat med smukke træer, blomster og kun et spor fra Greve Centervej og til Hundige Centervej. Få skabt et hyggeligt grønt miljø, få trafikken ned, evt. en midterrabat, så der er plads til at komme over halvdelen af vejen, evt. med parkeringspladser midt i nogle steder som i Taastrup, ved de små butikker, at få sænket farten og trafikken.

2: Og flere skraldespande rundt omkring, fx ved busholdepladserne.

Forslagsnummer: 20-F9
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer:
1

Styrk biodiversiteten

Hvad med at lade være med at slå og klippe alle græsplæner og rabatter rundt omkring og i stedet lade dem være fyldt med vilde sommerblomster, til glæde for både insekter og forbipasserende, i stedet for at være græsørkner. Sparer både penge for græsslåning for kommunen og styrker biodiversiteten.

Forslagsnummer: 20-F10
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer:
27

Digital dannelse i skolerne

Greve kommunes udlevering og implementering af skole-iPads i kommunens folkeskoler, har medført et stigende problem ift. brugen af devices både i og efter skoletid. Da Greve kommune ikke har prioriteret at sætte filtre på brugen af de enkelte internetbrowsere, er der altså fri adgang til spilsider, hjemmesider med pornografisk materiale, og andre sider med stødende materiale, helt ned til og med 1. klasse.

Hvem står eksempelvis til ansvar for elevernes færden på et kommunalt stykke hardware? Hvis dit barn krænkes på internettet i skoletid/SFO tid, fordi de ikke har lært at navigere rundt, hvem har så ansvaret?

Da Greve kommune ikke har prioriteret at sætte filtre på browserne, så eleverne frit, når de er uden opsyn, kan bruge kommunens devices til at se og søge på hvad de vil, mener jeg, at kommunen økonomisk og ressourcemæssigt må prioritere en målrettet indsats i digital dannelse for alle kommunens elever. Der er for stor spredning imellem opfattelsen af digital dannelse blandt forældrene, så det er vigtigt at kommunen tager dette ansvar på sig, også rent værdimæssigt.

I håbet om, at kommunens tiltag om at digitalisere undervisningen, kan give mere faglig mening for både elever og lærere, at skoler og kommune i mindre omfang skal bruge tid på at samle elever op, der har oplevet uheldige episoder på internettet, at brugen af den kommunalt udleverede device ikke fyldes op med privat materiale, og at de enkelte devices ikke risikere at blive brugt til deling af fotos og materiale af hinanden (eleverne) optaget i skole/SFO-tid, håber jeg dette forslag får opbakning nok til at blive drøftet i Byrådet.

Mvh
Rasmus Søndergaard

Forslagsnummer: 20-F11
Oprettet: 6. august 2020  
Udløber: 6. oktober 2020
Antal stemmer: 11

En uendelighedsbro

Jeg ønsker en uendelighedsbro i vandet ved stranden omkring Spurvestien (ligesom den man har ved Århus). Det er en smuk installation og alle borgere vil få glæde af den.

Forslagsnummer: 20-F12
Oprettet: 6. august 2020  
Udløber: 6. oktober 2020
Antal stemmer: 7

Bænk på alle badebroer

Jeg ønsker at der på alle badebroer i kommunen etableres mindre træbænke, så man kan sidde på badebroerne og nyde udsigten.