Byrådet har organiseret sig med et Økonomiudvalg og seks stående udvalg. 

Økonomiudvalget

De stående udvalg

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Plan- og Udviklingsudvalget
Skole- og Børneudvalget
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

Nedlagte udvalg

Byrådet besluttede på mødet 28. april 2014 at nedlægge de to ad hoc-udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg og Greve Midtby Udvalget. Begge udvalg har refereret til Teknik- og Miljøudvalget, som efter nedlæggelserne overtager de to udvalgs sagsområder.

Byrådet vedtog den 24. november 2014 at nedsætte et nyt ad hoc udvalg, Skole 2018-udvalget. Udvalget aflagde i december 2015 afsluttende status for byrådet og er dermed nedlagt.