Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt seks af byrådets øvrige medlemmer.

Udvalget fastsætter regler om indberetninger fra den kommunale administration, så udvalget kan føre kontrol med budgetter, bevillinger og samordningen af kommunens indkøbsfunktioner.

Medlemmer

Pernille Beckmann (V), formand
Liselott Blixt (O), næstformand
John T. Olsen (A)
Brigitte Klintskov Jerkel (C)
Marc Genning (V)
Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Rigge Nørmark (UP)

Dagsordener og referater

Efter 8. februar 2021
Før 8. februar 2021

Læs mere om udvalgets arbejde

Fagudvalgsbog: Økonomiudvalget (pdf)

  • 18. januar
  • 8. marts
  • 12. april
  • 3. maj
  • 7. juni
  • 13. september
  • 4. oktober (2. behandling af budgettet)
  • 25. oktober
  • 15. november
  • 13. december

Møderne starter kl. 8.00.