Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt seks af byrådets øvrige medlemmer.

Udvalget fastsætter regler om indberetninger fra den kommunale administration, så udvalget kan føre kontrol med budgetter, bevillinger og samordningen af kommunens indkøbsfunktioner.

Medlemmer

Pernille Beckmann (V), formand
Liselott Blixt (O), næstformand
John T. Olsen (A)
Marc Genning (V)
Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Rigge Nørmark (UP)

Brigitte Klintskov Jerkel (C): Orlov fra 18. maj til 17. august 2021. Stedfortræder i perioden er Jess Eiberg Hansen (C).

Dagsordener og referater

Efter 8. februar 2021
Før 8. februar 2021

Læs mere om udvalgets arbejde

Fagudvalgsbog: Økonomiudvalget (pdf)

  • 18. januar
  • 8. marts
  • 12. april
  • 3. maj
  • 7. juni
  • 13. september
  • 4. oktober (2. behandling af budgettet)
  • 25. oktober
  • 15. november
  • 13. december

Møderne starter kl. 8.00.