Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt seks af byrådets øvrige medlemmer.

Udvalget fastsætter regler om indberetninger fra den kommunale administration, så udvalget kan føre kontrol med budgetter, bevillinger og samordningen af kommunens indkøbsfunktioner.

Medlemmer

Pernille Beckmann (V), formand
Liselott Blixt (O), næstformand
John T. Olsen (A)
Brigitte Klintskov Jerkel (C)
Rigge Nørmark (I)
Marc Genning (V)
Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Dagsordener og referater

Økonomiudvalget

Læs mere om udvalgets arbejde

Fagudvalgsbog: Økonomiudvalget (pdf)

  • 18. januar
  • 8. marts
  • 12. april
  • 3. maj
  • 7. juni
  • 13. september
  • 4. oktober (2. behandling af budgettet)
  • 25. oktober
  • 15. november
  • 13. december

Møderne starter kl. 8.00.