Klima- og Energipolitisk udvalg nedlagt pr. 1. maj 2014.

Byrådet besluttede på sit møde 28. april 2014 at nedlægge Klima- og Energipolitisk udvalg. Udvalgets sagsområder varetages fremover af Teknik- og Miljøudvalget. 

Klima- og Energipolitisk Udvalg for Greve Kommune blev nedsat i 2008, og der blev i 2009 vedtaget en Klima- og Energipolitik og en klimaplan i efteråret 2010.

Klima- og Energipolitisk Udvalg har refereret til Teknik- og Miljøudvalget og udvalgets sagsområder vil fra 1. maj 2014 blive behandlet her.