Kultur- og Fritidsudvalget behandler sager om kultur, fritid og idræt.