• 5. januar
  • 9. februar
  • 16. marts
  • 22. april
  • 25. maj
  • 24. august
  • 5. oktober
  • 2. november
  • 30. november

Møderne starter kl. 16.45.