Byrådet nedsatte i november Skole 2018-udvalget som et ad hoc udvalg. Udvalget aflagde i december 2015 en afsluttende status til byrådet og er dermed nedlagt.

Skole 2018-udvalget havde følgende overordnede formål og opgave:

1. På baggrund af de fastsatte målsætninger i skolereformen, Greves skolepolitik og den kommende ejendomsstrategi for Greve Kommune skal udvalget udarbejde konkrete forslag til udvikling og kvalitetsløft af Greves folkeskoler.

Overordnede fokusområder for udvalgets arbejde er, at de afsatte budgetmidler over de kommende år bidrager til et kvalitetsløft i forhold til Børn, Borgere og Bygninger. Tre fokusområder, hvor arbejdet i skole 2018 både skal bidrage til gode løsninger i forhold til indhold og fysiske rammer for børnenes skolehverdag, og samtidig er en del af at udvikle de måder, vi anvender skolernes bygninger, som et sted hvor borgerne kan mødes og dyrke fælles interesser og deltage i lokalsamfundets udvikling.

Udvalget drøfter under andet punkt på denne dagsorden et første ideoplæg til emner og tiltag, som udvalget kan arbejde med.

2. Udvalget skal tilrettelægge sit arbejde, så der gennem hele forløbet sikres en tæt dialog med brugere, borgere og øvrige centrale samarbejdspartnere og interessenter.

Udvalget kan vælge at invitere andre interessenter og samarbejdspartnere i arbejdet på ad hoc basis.

Det foreslås, at eventuel invitation af andre deltagere på kommende møder indgår som fast punkt på udvalgets dagsorden. 

Udvalgets medlemmer var