Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for at sikre de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv, vilkår og udviklingsmuligheder.

Ansvarsområdet omfatter udvikling og vedligeholdelse af kommunens infrastruktur og grønne områder samt myndighedsopgaver på bygge-, vej- og miljøområdet.

Udvalget varetager desuden drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, tilhørende udearealer samt intern teknisk service.

Medlemmer

Mortan Martinsson (O), formand
Heidi Serny Jacobsen (A)
Marc Genning (V)
Mikkel Peter Sohn Witthøft (A)
Torben Hoffmann (V)

Dagsordener og referater

Efter 8. februar 2021
Før 8. februar 2021

Læs mere om udvalgets arbejde

Fagudvalgsbog: Teknik- og Miljøudvalget (som tidligere hed Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget) - (pdf)

  • 7. januar
  • 11. februar
  • 11. marts
  • 22. april
  • 27. maj
  • 26. august
  • 7. oktober
  • 4. november
  • 2. december

Møderne starter kl. 8.00.