Topbillede_Vederlag

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
Send digital post

Her kan du se de hverv og vederlag, som byrådets medlemmer får for arbejdet i byråd/udvalg og for kommunale hverv i selskaber, råd og nævn. 

Offentlighed om vederlag
Greve Kommune er forpligtet til at oplyse om de vederlag, som byrådets medlemmer får for deres arbejde i byråd/udvalg og andre kommunale hverv i selskaber, råd og nævn. 

Kravene til offentliggørelse er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Blandt andet i §16e.

Greve Kommune offentliggør vederlagene for et år ad gangen. 

Diæter og vederlag for tabt arbejdsfortjeneste er ikke medtaget i oversigten.

Oversigten er sorteret efter navn.

Hverv Årligt vederlag Bemærkning
Byrådsmedlem 93.378,-  
Borgmester 1.067.613,96 Borgmester får borgmestervederlag og ikke de øvrige vederlag
1. viceborgmester 83.273,89 7,8 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsformand 209.252,34 19,6 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsmedlem 33.897,12  
Formand for Børn- og Ungeudvalget §18 83.273,89 7,8 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsmedlem, Børn- og unge-udvalget § 18 13.562,76  
Hjemmeboende barn under 10 år 14.911,92  

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (formand)
 • Skole- og Børneudvalget (medlem)
 • Børnerådet
 • Greve Gymnasiums bestyrelse
 • Handicaprådet (suppleant for Kai Nielsen)
 • Idrætsrådet
 • Politisk Følgegruppe for Opera Hedeland (medlem)
 • Portalens Bestyrelse
 • Skolerådet
 • Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greves Bestyrelse​

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (næstformand)
 • Skole- og Børneudvalget (næstformand)
 • Børn og Unge-udvalget § 18 (suppleant for Jette Andersen)
 • Børnerådet
 • Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Jari Due Jessen)
 • Handicaprådet (suppleant for Jette Andersen)
 • KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Heidi Serny Jacobsen)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Heidi Serny Jacobsen)
 • Skolerådet
 • Taksations- og Overtaksationskommissionerne
 • Valgbestyrelsen for Damagerskolen
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Niclas Bekker Poulsen)
 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/ S's Bestyrelse (VEKS) (observatør)
 • Vurderingsankenævnet

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Økonomiudvalget (medlem)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Mehmet Zeki Dogru)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Skole- og Børneudvalget (formand)
 • Hjemmeboende børn under 10 år
 • Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Torben Hoffmann)
 • Børnerådet
 • Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)
 • Hyrevognsudvalget
 • I/S ARGO Bestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)
 • I/S Strandparkens Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Pernille Beckmann)
 • Skolerådet
 • Strandlauget i Greve Kommune (suppleant for Mortan Martinsson)
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Kai Nielsen)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Rigge Nørmark)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Skole- og Børneudvalget (medlem)
 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem)
 • Teknik- og Miljøudvalget (medlem)
 • Børnerådet
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • KLAR Forsyning Bestyrelsen
 • Skolerådet
 • Trafiksikkerhedsrådet
 • Valgbestyrelsen for Hedelyskolen

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)
 • Hjemmeboende børn under 10 år
 • Fritidsrådet
 • Idrætsrådet
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem)
 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem)
 • Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalget) (næstformand)
 • Greve Nord Projektets Bestyrelse
 • Handicaprådet
 • I/S Hedelands Bestyrelse
 • Valgbestyrelsen for Arenaskolen

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • 2. viceborgmester
 • Plan- og Udviklingsudvalget (næstformand)
 • Økonomiudvalget (medlem)
 • Erhvervscentrets bestyrelse
 • Greve Marinas Bestyrelse
 • Hyrevognsudvalget
 • I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Jette Andersen)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • Portalens Bestyrelse

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)
 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem)
 • Børn og Unge-udvalget § 18 (suppleant for Per Lund Sørensen)
 • Fritidsrådet
 • Greve Nord Projektets Bestyrelse (formandskabet)
 • Handicaprådet
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (suppleant for Mortan Martinsson)
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • 1. viceborgmester
 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem)
 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (formand)
 • Økonomiudvalget (næstformand)
 • I/S Hedelands Bestyrelse
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Plan- og Udviklingsudvalget (formand)
 • Teknik- og Miljøudvalget (medlem)
 • Økonomiudvalget (medlem)
 • Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom
 • Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)
 • Greve Fjernvarme – Bestyrelsen
 • Greve Fjernvarme - Repræsentantskabet
 • KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Torben Hoffmann)
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (suppleant for Pernille Beckmann)
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Pernille Beckmann)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem)
 • Skole- og Børneudvalget (medlem)
 • Bevillingsnævn (formand)
 • Børnerådet (medlem af SBU)
 • Handicaprådet (suppleant for Rigge Nørmark)
 • I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Liselott Blixt)
 • KL's kommunalpolitisk topmøde (suppleant for Morten Dahlin)
 • Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup (suppleant for Torben Hoffmann)
 • Skolerådet (medlem af SBU)
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (suppleant for Torben Hoffmann)
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Torben Hoffmann)
 • Valgbestyrelsen for Mosedeskolen
 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/ S's Bestyrelsen (VEKS) (suppleant for Torben Hoffmann)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Plan- og Udviklingsudvalget (medlem)
 • Økonomiudvalget (medlem)
 • Hjemmeboende børn under 10 år
 • KL's kommunalpolitisk topmøde (delegeret)
 • Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greves Bestyrelse (medlem)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Brigitte Klintskov Jerkel)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Teknik- og Miljøudvalget (medlem)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Plan- og Udviklingsudvalget (medlem)
 • Teknik- og Miljøudvalget (formand)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Liselott Blixt)
 • Strandlauget i Greve Kommune
 • Trafiksikkerhedsrådet
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Liselott Blixt)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (formand)
 • HMN Naturgas I/S' Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • KL's Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)
 • Trafikselskabet Movias Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Pernille Beckmann)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)
 • Greve Museums Bestyrelse
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for John T. Olsen)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand)
 • Børn- og ungeudvalget (§18-udvalget) (formand)
 • Greve Museums Bestyrelse (medlem)
 • Huslejenævnet (suppleant for Henrik Larsen)
 • Vurderingsankenævn (suppleant)

Hverv

 • Borgmester
 • Byrådet (medlem)
 • Økonomiudvalg (formand)
 • Beredskabskommissionen (det nye beredskab) (medlem)
 • Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab
 • Bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse (FGU Skolen Øst)
 • Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Claus Thykjær)
 • Erhvervscentrets bestyrelse (formand)
 • Greve Nord Projektets Bestyrelse (formandskabet)HMN
 • Naturgas I/S' Repræsentantskab
 • I/S Hedelands Bestyrelse
 • I/S Strandparkens Bestyrelse
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • KL's Repræsentantskab (borgmester)
 • Kredsrådet (borgmester)
 • Skatteankenævn
 • Trafikselskabet Movias Repræsentantskab
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (formand)
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (formand)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (formand)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (næstformand)
 • Økonomiudvalget (medlem)
 • Handicaprådet
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Plan- og Udviklingsudvalget (medlem)
 • Teknik- og Miljøudvalget (medlem)
 • Beredskabskommissionen (det nye beredskab) (observatør)
 • Bestyrelsen for PV Greve A/S
 • Erhvervscentrets bestyrelse
 • Greve Marinas Bestyrelse
 • I/S ARGO bestyrelse
 • I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)
 • KLAR Forsynings Bestyrelsen
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Rigge Nørmark)
 • Kredsrådet (suppleant for Pernille Beckmann)
 • Lokalrådet i Midt- og Vestsjællands Politi
 • Natur- og Miljøråd (formand)
 • Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg
 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S's Bestyrelse (VEKS)​