Topbillede_Vederlag

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43979797
Send digital post

Her kan du se de hverv og vederlag, som byrådets medlemmer får for arbejdet i byråd/udvalg og for kommunale hverv i selskaber, råd og nævn. 

Offentlighed om vederlag
Greve Kommune er forpligtet til at oplyse om de vederlag, som byrådets medlemmer får for deres arbejde i byråd/udvalg og andre kommunale hverv i selskaber, råd og nævn. 

Kravene til offentliggørelse er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Blandt andet i §16e.

Greve Kommune offentliggør vederlagene for et år ad gangen. Oversigten på denne side er opdateret 2. oktober 2019.

Diæter og vederlag for tabt arbejdsfortjeneste er ikke medtaget i oversigten.

Oversigten er sorteret efter navn.

Hverv Årligt vederlag Bemærkning
Byrådsmedlem 92.913,95  
Borgmester 1.020.395,98 Borgmester får borgmestervederlag og ikke de øvrige vederlag
1. viceborgmester 79.590,89 7,8 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsformand 199.997,61 19,6 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsmedlem 32.397,84  
Formand for Børn- og ungeudvalget 79.590,89 7,8 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsmedlem, Børn og unge-udvalget 12.963,48  
Hjemmeboende barn under 10 år 14.375,96  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Kultur- og Fritidsudvalget (formand) 199.997,61
Skole- og Børneudvalget (medlem) 32.397,84
Børnerådet  
Den Musiske Skoles Bestyrelse   
Greve Gymnasiums bestyrelse  
Handicaprådet (suppleant for Kai Nielsen)   
Idrætsrådet   
Skolerådet  
Politisk Følgegruppe for Opera Hedeland (medlem)  
Politisk Styregruppe for KulturMetropolØresund (KFU's formand)  
Rådgivende forum for kulturarvskommune (KFU's formand)  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (næstformand) 32.397,84
Skole- og Børneudvalget (næstformand) 32.397,84
Børn og Unge-udvalget § 18 (suppleant for Jette Andersen)  
Børnerådet   
Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Jari Due Jessen)  
Handicaprådet (suppleant for Jette Andersen)  
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Jari Due Jessen)  
KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Heidi Serny Jacobsen)  
Skolerådet   
Taksations- og Overtaksationskommissionerne  
Valgbestyrelsen for Damagerskolen  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg   
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Niclas Bekker Poulsen)  
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S's Bestyrelse (VEKS) (observatør)  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Økonomiudvalget (medlem) 32.397,84
Valgbestyrelsen ved kommunale valg  
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Mehmet Zeki Dogru)  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Skole- og Børneudvalget (formand) 199.997,61
Hjemmeboende børn under 10 år 14.376,00
Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Torben Hoffmann)  
Børnerådet  
Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for borgmester)  
Hyrevognsudvalget  
I/S ARGO Bestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)  
I/S Strandparkens Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)  
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Pernille Beckmann)  
Skolerådet  
Strandlauget i Greve Kommune (suppleant for Mortan Martinsson)  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Kai Nielsen)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Rigge Nørmark)  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem) 32.397,84
Teknik- og Miljøudvalget (medlem) 32.397,84
KLAR Forsyning Bestyrelsen 35.000,00
Trafiksikkerhedsrådet  
Valgbestyrelsen for Hedelyskolen  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Kultur- og Fritidsudvalget (medlem) 32.397,84
Skole- og Børneudvalget (medlem) 32.397,84
Hjemmeboende børn under 10 år 14.376,00
Børnerådet   
Erhvervscentrets bestyrelse   
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
Skolerådet  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem) 32.397,84
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem) 32.397,84
Børn- og ungeudvalget (§18-udvalget) (næstformand) 12.963,48
Greve Nord Projektets Bestyrelse  
Handicaprådet  
I/S Hedelands Bestyrelse  
Rådgivende forum for kulturarvskommune  
Valgbestyrelsen for Arenaskolen  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Plan- og Udviklingsudvalget (næstformand) 32.397,84
Økonomiudvalget (medlem) 32.397,84
Fritidsråd  
Greve Marinas Bestyrelse  
Hyrevognsudvalget  
I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Jette Andersen)  
Idrætsrådet  
KL's kommunalpolitiske topmøde (Suppleant for Niclas Bekker Poulsen)  
Rådgivende forum for kulturarvskommune  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Kultur- og Fritidsudvalget (medlem) 32.397,84
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem) 32.397,84
Børn og Unge-udvalget § 18 (suppleant for Per Lund Sørensen)  
Greve Nord Projektets Bestyrelse (formandskabet)  
Handicaprådet  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
1. viceborgmester 79.590,89
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem) 32.397,84
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (formand) 199.997,61
Økonomiudvalget (næstformand) 32.397,84
I/S Hedelands Bestyrelse  
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg   

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Plan- og Udviklingsudvalget (formand) 199.997,61
Økonomiudvalget (medlem) 32.397,84
Hjemmeboende børn under 10 år 14.376,00
Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom   
Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for IBUU-formand)  
KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Torben Hoffmann)  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (suppleant for Pernille Beckmann)  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Pernille Beckmann)  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem)  92.913,95
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem)  32.397,84
Skole- og Børneudvalget (medlem)  32.397,84
Bevillingsnævn (formand)  
Børnerådet (medlem af SBU)  
Handicaprådet  
I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Liselott Blixt)  
KL's kommunalpolitisk topmøde (suppleant for Morten Dahlin)  
Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup (suppleant for Torben Hoffmann)  
Skolerådet (medlem af SBU)  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg  
Valgbestyrelsen for Mosedeskolen (valgbestyrelsen)  
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S's Bestyrelsen (VEKS) (suppleant for Torben Hoffmann)  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Plan- og Udviklingsudvalget (medlem) 32.397,84
Økonomiudvalget (medlem) 32.397,84
Hjemmeboende børn under 10 år 14.376,00
Greve Ungdomsskoles Bestyrelse (medlem)  
KL's kommunalpolitisk topmøde  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Brigitte Klintskov Jerkel)  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Teknik- og Miljøudvalget (medlem) 32.397,84
Skatteankenævn (suppleant)  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Plan- og Udviklingsudvalget (medlem) 32.397,84
Teknik- og Miljøudvalget (formand) 199.997,61
Fritidsråd   
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Liselott Blixt)  
Strandlauget i Greve Kommune  
Trafiksikkerhedsrådet  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Liselott Blixt)  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 32.397,84
Økonomiudvalget (medlem) 32.397,84
Erhvervscentrets bestyrelse (formand for IBUU)  
Greve Gymnasiums bestyrelse  
HMN Naturgas I/S' Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)  
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
KL's Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)  
Trafikselskabet Movias Repræsentantskab  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Pernille Beckmann)  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
2. viceborgmester  
Kultur- og Fritidsudvalget (medlem) 32.397,84
Den Musiske Skoles Bestyrelse   
Greve Museums Bestyrelse   
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (valgbestyrelsen)  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand) 32.397,84
Børn- og ungeudvalget (§18-udvalget) (formand) 79.590,89
Greve Museums Bestyrelse (medlem)  
Huslejenævnet (suppleant for Henrik Larsen)  
Vurderingsankenævn (suppleant)  

 

Hverv Kroner pr. år
Borgmester 1.020.395,38
Byrådet (medlem) Del af borgmestervederlag
Økonomiudvalg (formand) Del af borgmestervederlag
Beredskabskommissionen (det nye beredskab) (medlem)  
Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab   
Bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse (FGU Skolen Øst)  
Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Claus Thykjær)  
Erhvervscentrets bestyrelse (formand)  
Greve Nord Projektets Bestyrelse (formandskabet)  
HMN Naturgas I/S' Repræsentantskab  38.568,72
I/S Hedelands Bestyrelse  
I/S Strandparkens Bestyrelse   
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
KL's Repræsentantskab (borgmester)  
Kredsrådet (borgmester)  
Skatteankenævn  42.891,36
Trafikselskabet Movias Repræsentantskab   
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (formand)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (formand)  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (næstformand) 32.397,84
Teknik- og Miljøudvalget (næstformand) 32.397,84
Økonomiudvalget (medlem) 32.397,84
Handicaprådet  
KL's kommunalpolitiske topmøde (medlem)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (valgbestyrelsen)  

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (formand) 199.997,61
Plan- og Udviklingsudvalget (medlem) 32.397,84
Teknik- og Miljøudvalget (medlem) 32.397,84
Beredskabskommissionen (det nye beredskab) (observatør)  
Bestyrelsen for PV Greve A/S  
Erhvervscentrets bestyrelse  
Greve Marinas Bestyrelse  
I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)  
I/S ARGO bestyrelse  
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Rigge Nørmark)  
KLAR Forsynings Bestyrelsen 35.000,00
Kredsrådet (suppleant for borgmester)  
Lokalrådet i Midt- og Vestsjællands Politi  
Natur- og Miljøråd (formand)  
Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup  
Regionalt arbejdsmarkedsråd (suppleant for Morten Dahlin)  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg  
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S's Bestyrelse (VEKS)