Topbillede_Vederlag

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43979797
raadhus@greve.dk

Her kan du se de hverv og vederlag, som byrådets medlemmer får for arbejdet i byråd/udvalg og for kommunale hverv i selskaber, råd og nævn. 

Hverv Årligt vederlag Bemærkning
Byrådsmedlem 92.913,95  
Borgmester 1.020.395,98 Borgmester får borgmestervederlag og ikke de øvrige vederlag
1. viceborgmester 79.590,89 7,8 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsformand 199.997,61 19,6 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsmedlem 32.397,84  
Formand for Børn- og ungeudvalget 79.590,89 7,8 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsmedlem, Børn og unge-udvalget 12.963,48  
Hjemmeboende barn under 10 år 14.375,96  
Hverv Kroner pr. år
Borgmester 1.020.395,38
Byrådet (medlem) Del af borgmestervederlag
Økonomiudvalg (formand) Del af borgmestervederlag
Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab (formand)  
Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Claus Thykjær)  
Erhvervscentrets bestyrelse (formand)  
Greve Nord Projektets Bestyrelse (formandskabet)  
HMN Naturgas I/S' Repræsentantskab (bestyrelsesmedlem) 38.568,72
I/S Hedelands Bestyrelse  
I/S Strandparkens Bestyrelse   
KKR Sjælland (medlem)  
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
KL's Sundheds- og Ældreudvalg 33.086,00
KL's Repræsentantskab (borgmester)  
Kredsrådet (borgmester)  
Portalen (bestyrelsen)  
Praksisplanudvalget Region Sjælland (medlem)  
Skatteankenævn  42.891,36
Sundhedskoordinationsudvalget Region Sjælland (medlem)  
Trafikselskabet Movias Repræsentantskab   
Valgbestyrelsen for folketingsvalg (formand)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (borgmester)  
I alt 1.134.941,46

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
1. viceborgmester 79.590,89
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem) 32.397,84
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (formand) 199.997,61
Økonomiudvalget (næstformand) 32.397,84
I/S Hedelands Bestyrelse  
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (valgbestyrelsen)  
I alt 437.298,13

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
2. viceborgmester  
Kultur- og Fritidsudvalget (medlem) 32.397,84
Hjemmeboende børn under 10 år 14.376,00
Den Musiske Skoles Bestyrelse   
Greve Museums Bestyrelse   
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
KOMBIT (bestyrelsen) 55.740,00
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (valgbestyrelsen)  
I alt 195.427,79

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (næstformand) 32.397,84
Skole- og Børneudvalget (næstformand) 32.397,84
Børn og Unge-udvalget § 18 (suppleant for Jette Andersen)  
Børnerådet   
Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Jari Due Jessen)  
Handicaprådet (suppleant for Jette Andersen)  
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Jari Due Jessen)  
KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Heidi Serny Jacobsen)  
Skolerådet   
Taksations- og Overtaksationskommissionerne  
Valgbestyrelsen for Damagerskolen (valgbestyrelsen)  
Valgbestyrelsen for folketingsvalg (suppleant for Carsten Oddershede)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Niclas Bekker Poulsen)  
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S's Bestyrelse (VEKS) (observatør)  
I alt 157.709,63

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem) 32.397,84
Teknik- og Miljøudvalget (medlem) 32.397,84
KLAR Forsyning Bestyrelsen 35.000,00
Trafiksikkerhedsrådet  
Valgbestyrelsen for Hedelyskolen (valgbestyrelsen)  
I alt 192.709,63

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Kultur- og Fritidsudvalget (medlem) 32.397,84
Skole- og Børneudvalget (medlem) 32.397,84
Hjemmeboende børn under 10 år 14.376,00
Børnerådet   
Erhvervscentrets bestyrelse   
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
Skolerådet  
I alt 172.085,63

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem) 32.397,84
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem) 32.397,84
Børn- og ungeudvalget (§18-udvalget) (næstformand) 12.963,48
Greve Nord Projektets Bestyrelse  
Handicaprådet  
I/S Hedelands Bestyrelse  
Rådgivende forum for kulturarvskommune  
Valgbestyrelsen for Arenaskolen (valgbestyrelsen)  
I alt 170.673,11

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Plan- og Udviklingsudvalget (næstformand) 32.397,84
Økonomiudvalget (medlem) 32.397,84
Fritidsråd  
Greve Marina   
Hyrevognsudvalget  
I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Jette Andersen)  
Idrætsrådet  
KL's kommunalpolitiske topmøde (Suppleant for Niclas Bekker Poulsen)  
Rådgivende forum for kulturarvskommune  
I alt 157.709,63

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Teknik- og Miljøudvalget (medlem) 32.397,84
Skatteankenævn (suppleant)  
I alt 125.311,79

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Økonomiudvalget (medlem) 32.397,84
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (valgbestyrelsen)  
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Carsten Oddershede)  
I alt 125.311,79

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (næstformand) 32.397,84
Teknik- og Miljøudvalget (næstformand) 32.397,84
Økonomiudvalget (medlem) 32.397,84
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
Valgbestyrelsen for folketingsvalg (valgbestyrelsen)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (valgbestyrelsen)  
I alt 190.107,47

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Plan- og Udviklingsudvalget (medlem) 32.397,84
Teknik- og Miljøudvalget (formand) 199.997,61
Fritidsråd   
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Liselott Blixt)  
Strandlauget i Greve Kommune  
Trafiksikkerhedsrådet  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Liselott Blixt)  
I alt 325.309,40

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Kultur- og Fritidsudvalget (formand) 199.997,61
Skole- og Børneudvalget (medlem) 32.397,84
Børnerådet  
Den Musiske Skoles Bestyrelse   
Handicaprådet (suppleant for Kai Nielsen)   
Idrætsrådet   
Skolerådet  
Politisk Følgegruppe for Opera Hedeland (medlem)  
I alt 325.309,40

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Skole- og Børneudvalget (formand) 199.997,61
Hjemmeboende børn under 10 år 14.376,00
Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Torben Hoffmann)  
Børnerådet  
Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for borgmester)  
Hyrevognsudvalget  
I/S ARGO Bestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)  
I/S Strandparkens Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)  
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Pernille Beckmann)  
Skolerådet  
Strandlauget i Greve Kommune (suppleant for Mortan Martinsson)  
Valgbestyrelsen for folketingsvalg (suppleant for Kai Nielsen)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Rigge Nørmark)  
I alt 307.287,56

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Kultur- og Fritidsudvalget (medlem) 32.397,84
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem) 32.397,84
Børn og Unge-udvalget § 18 (suppleant for Per Lund Sørensen)  
Børnerådet  
Greve Nord Projektets Bestyrelse (formandskabet)  
Handicaprådet  
Valgbestyrelsen for folketingsvalg (valgbestyrelsen)  
I alt 157.709,63

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Plan- og Udviklingsudvalget (formand) 199.997,61
Hjemmeboende børn under 10 år 14.376,00
Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom   
Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for IBUU-formand)  
KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Torben Hoffmann)  
Valgbestyrelsen for folketingsvalg (suppleant for Pernille Beckmann)  
I alt 307.287,56

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem)  92.913,95
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem)  32.397,84
Skole- og Børneudvalget (medlem)  32.397,84
Bevillingsnævn (formand)  
Handicaprådet  
I/S Hedelands Bestyrelse  
KL's kommunalpolitisk topmøde  
Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup  
Valgbestyrelsen for folketingsvalg  
Valgbestyrelsen for Mosedeskolen (valgbestyrelsen)  
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S's Bestyrelsen (VEKS)  
I alt 157.709,63

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (formand) 199.997,61
Økonomiudvalget (medlem) 32.397,84
Erhvervscentrets bestyrelse (formand for IBUU)  
FGU-Skolen Øst (næstformand) 27.500,00
Greve Gymnasium bestyrelsen  
HMN Naturgas I/S' Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)  
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
KL's Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)  
Regionalt arbejdsmarkedsråd  
Rådgivende forum for kulturarvskommune (VBU's formand)  
Trafikselskabet Movias Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Pernille Beckmann)  
I alt 352.809,40

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand) 32.397,84
Børn- og ungeudvalget (§18-udvalget) (formand) 79.590,89
Greve Museums Bestyrelse (medlem)  
Huslejenævnet (suppleant for Henrik Larsen)  
Vurderingsankenævn (suppleant)  
I alt 204.902,68

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Plan- og Udviklingsudvalget (medlem) 32.397,84
Teknik- og Miljøudvalget (medlem) 32.397,84
Bestyrelsen for PV Greve A/S  
Greve Marinas Bestyrelse  
Handicaprådet  
I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)  
I/S ARGO bestyrelse  
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Rigge Nørmark)  
KLAR Forsynings Bestyrelsen 35.000,00
Kredsrådet (suppleant for borgmester)  
Lokalrådet i Midt- og Vestsjællands Politi  
Natur- og Miljøråd (formand)  
Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup  
Regionalt arbejdsmarkedsråd (suppleant for Morten Dahlin)  
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S's Bestyrelse (VEKS)  
I alt 192.709,63

 

Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 92.913,95
Plan- og Udviklingsudvalget (medlem) 32.397,84
Økonomiudvalget (medlem) 32.397,84
Hjemmeboende børn under 10 år 14.376,00
Greve Ungdomsskoles Bestyrelse (medlem)  
KL's kommunalpolitisk topmøde  
Valgbestyrelsen for folketingsvalg  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Brigitte Klintskov Jerkel)  
I alt 172.085,63

 

Offentlighed om vederlag
Greve Kommune er forpligtet til at oplyse om de vederlag, som byrådets medlemmer får for deres arbejde i byråd/udvalg og andre kommunale hverv i selskaber, råd og nævn. 

Kravene til offentliggørelse er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Blandt andet i §16e.

Greve Kommune offentliggør vederlagene for et år ad gangen. Oversigten på denne side er senest opdateret 17. januar 2019.

Diæter og vederlag for tabt arbejdsfortjeneste er ikke medtaget i oversigten.