Topbillede_Vederlag

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
Send digital post

Her kan du se de hverv og vederlag, som byrådets medlemmer får for arbejdet i byråd/udvalg og for kommunale hverv i selskaber, råd og nævn. 

Offentlighed om vederlag
Greve Kommune er forpligtet til at oplyse om de vederlag, som byrådets medlemmer får for deres arbejde i byråd/udvalg og andre kommunale hverv i selskaber, råd og nævn. 

Kravene til offentliggørelse er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Blandt andet i §16e.

Greve Kommune offentliggør vederlagene for et år ad gangen. Oversigten på denne side er opdateret 25. juni 2020.

Diæter og vederlag for tabt arbejdsfortjeneste er ikke medtaget i oversigten.

Oversigten er sorteret efter navn.

Hverv Årligt vederlag Bemærkning
Byrådsmedlem 93.378,-  
Borgmester 1.067.613,96 Borgmester får borgmestervederlag og ikke de øvrige vederlag
1. viceborgmester 83.273,89 7,8 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsformand 209.252,34 19,6 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsmedlem 33.897,12  
Formand for Børn- og Ungeudvalget §18 83.273,89 7,8 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsmedlem, Børn- og unge-udvalget § 18 13.562,76  
Hjemmeboende barn under 10 år 14.911,92  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Kultur- og Fritidsudvalget (formand) 209.252,34
Skole- og Børneudvalget (medlem) 33.897,12
Børnerådet  
Greve Gymnasiums bestyrelse  
Handicaprådet (suppleant for Kai Nielsen)  
Idrætsrådet  
Politisk Følgegruppe for Opera Hedeland (medlem)  
Portalens Bestyrelse  
Skolerådet  
Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greves Bestyrelse  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (næstformand) 33.897,12
Skole- og Børneudvalget (næstformand) 33.897,12
Børn og Unge-udvalget § 18 (suppleant for Jette Andersen)  
Børnerådet  
Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Jari Due Jessen)  
Handicaprådet (suppleant for Jette Andersen)  
KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Heidi Serny Jacobsen)  
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Heidi Serny Jacobsen)  
Skolerådet  
Taksations- og Overtaksationskommissionerne  
Valgbestyrelsen for Damagerskolen  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Niclas Bekker Poulsen)  
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/ S's Bestyrelse (VEKS) (observatør)  
Vurderingsankenævnet  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Økonomiudvalget (medlem) 33.897,12
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Mehmet Zeki Dogru)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Skole- og Børneudvalget (formand) 209.252,34
Hjemmeboende børn under 10 år 14.911,92
Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Torben Hoffmann)  
Børnerådet  
Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)  
Hyrevognsudvalget  
I/S ARGO Bestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)  
I/S Strandparkens Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)  
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Pernille Beckmann)  
Skolerådet  
Strandlauget i Greve Kommune (suppleant for Mortan Martinsson)  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Kai Nielsen)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Rigge Nørmark)  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Skole- og Børneudvalget (medlem) 33.897,12
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem) 33.897,12
Teknik- og Miljøudvalget (medlem) 33.897,12
Børnerådet  
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
KLAR Forsyning Bestyrelsen 35.000,00
Skolerådet  
Trafiksikkerhedsrådet  
Valgbestyrelsen for Hedelyskolen  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Kultur- og Fritidsudvalget (medlem) 33.897,12
Hjemmeboende børn under 10 år 14.911,92
Fritidsrådet  
Idrætsrådet  
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem) 33.897,12
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem) 33.897,12
Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalget) (næstformand) 13.562,76
Greve Nord Projektets Bestyrelse  
Handicaprådet  
I/S Hedelands Bestyrelse  
Valgbestyrelsen for Arenaskolen  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
2. viceborgmester  
Plan- og Udviklingsudvalget (næstformand) 33.897,12
Økonomiudvalget (medlem) 33.897,12
Erhvervscentrets bestyrelse  
Greve Marinas Bestyrelse  
Hyrevognsudvalget  
I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Jette Andersen)  
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)    
Portalens Bestyrelse  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Kultur- og Fritidsudvalget (medlem) 33.897,12
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem) 33.897,12
Børn og Unge-udvalget § 18 (suppleant for Per Lund Sørensen)  
Fritidsrådet  
Greve Nord Projektets Bestyrelse (formandskabet)  
Handicaprådet  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (suppleant for Mortan Martinsson)  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
1. viceborgmester 83.273,89
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem) 33.897,12
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (formand) 209.252,34
Økonomiudvalget (næstformand) 33.897,12
I/S Hedelands Bestyrelse  
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Plan- og Udviklingsudvalget (formand) 209.252,34
Økonomiudvalget (medlem) 33.897,12
Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom  
Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)  
Greve Fjernvarme – Bestyrelsen  
Greve Fjernvarme - Repræsentantskabet  
KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Torben Hoffmann)  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (suppleant for Pernille Beckmann)  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Pernille Beckmann)  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem) 33.897,12
Skole- og Børneudvalget (medlem) 33.897,12
Bevillingsnævn (formand)  
Børnerådet (medlem af SBU)  
Handicaprådet (suppleant for Rigge Nørmark)  
I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Liselott Blixt)  
KL's kommunalpolitisk topmøde (suppleant for Morten Dahlin)  
Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup (suppleant for Torben Hoffmann)  
Skolerådet (medlem af SBU)  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (suppleant for Torben Hoffmann)  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Torben Hoffmann)  
Valgbestyrelsen for Mosedeskolen  
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/ S's Bestyrelsen (VEKS) (suppleant for Torben Hoffmann)  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Plan- og Udviklingsudvalget (medlem) 33.897,12
Økonomiudvalget (medlem) 33.897,12
Hjemmeboende børn under 10 år 14.911,92
KL's kommunalpolitisk topmøde (delegeret)  
Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greves Bestyrelse (medlem)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Brigitte Klintskov Jerkel)  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Teknik- og Miljøudvalget (medlem) 33.897,12
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Plan- og Udviklingsudvalget (medlem) 33.897,12
Teknik- og Miljøudvalget (formand) 209.252,34
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Liselott Blixt)  
Strandlauget i Greve Kommune  
Trafiksikkerhedsrådet  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Liselott Blixt)  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (formand) 209.252,34
HMN Naturgas I/S' Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)  
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
KL's Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)  
Trafikselskabet Movias Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Pernille Beckmann)  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Kultur- og Fritidsudvalget (medlem) 33.897,12
Greve Museums Bestyrelse  
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for John T. Olsen)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand) 33.897,12
Børn- og ungeudvalget (§18-udvalget) (formand) 83.273,89
Greve Museums Bestyrelse (medlem)  
Huslejenævnet (suppleant for Henrik Larsen)  
Vurderingsankenævn (suppleant)  
Hverv Kroner pr. år
Borgmester 1.067.613,96
Byrådet (medlem) Del af borgmestervederlag
Økonomiudvalg (formand) Del af borgmestervederlag
Beredskabskommissionen (det nye beredskab) (medlem)  
Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab  
Bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse (FGU Skolen Øst)  
Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Claus Thykjær)  
Erhvervscentrets bestyrelse (formand)  
Greve Nord Projektets Bestyrelse (formandskabet)  
HMN Naturgas I/S' Repræsentantskab 38.568,72
I/S Hedelands Bestyrelse  
I/S Strandparkens Bestyrelse  
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
KL's Repræsentantskab (borgmester)  
Kredsrådet (borgmester)  
Skatteankenævn 42.891,36
Trafikselskabet Movias Repræsentantskab  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (formand)  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (formand)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (formand)  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (næstformand) 33.897,12
Teknik- og Miljøudvalget (næstformand) 33.897,12
Økonomiudvalget (medlem) 33.897,12
Handicaprådet  
KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg  
Hverv Kroner pr. år
Byrådet (medlem) 93.378,-
Plan- og Udviklingsudvalget (medlem) 33.897,12
Teknik- og Miljøudvalget (medlem) 33.897,12
Beredskabskommissionen (det nye beredskab) (observatør)  
Bestyrelsen for PV Greve A/S  
Erhvervscentrets bestyrelse  
Greve Marinas Bestyrelse  
I/S ARGO bestyrelse  
I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)  
KLAR Forsynings Bestyrelsen 35.000,00
KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Rigge Nørmark)  
Kredsrådet (suppleant for Pernille Beckmann)  
Lokalrådet i Midt- og Vestsjællands Politi  
Natur- og Miljøråd (formand)  
Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup  
Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg  
Valgbestyrelsen for Folketingsvalg  
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S's Bestyrelse (VEKS)