Her kan du læse rådets mødereferater.

Onsdag den 18. marts
Slide til Børnerådet
Onsdag den 6. maj intet referat fra Budget dialog mødet.
Onsdag den 16. september Slide fra mødet  
Onsdag den 18. november
Alle møder er fra 19 til 21:00