Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Torben Hoffmann (V), Jette Andersen (A)

Administrationen: Kim Andreassen, Center for Teknik & Miljø, Brith Nøhr, Center for Børn & Familier

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef,  Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Budgetforslag til høring.

HR 2. Godkendelse af referat fra mødet

 

HR 1. Budgetforslag til høring

Byrådet behandlede den 28. maj 2018 budgetopfølgning 1.

I den forbindelse besluttede Byrådet, at de skal stilles forslag til effektiviseringer i 2019 på mindst 10 mio. kr. Det betyder, at Byrådet skal tage stilling til, om nogle af de budgetforslag, der arbejdes med til budget 2019, skal sættes i værk allerede i 2018, sådan at forslagene får fuld effekt i 2019 og eventuelt også får en effekt i 2018.

 

Derfor sættes der en høringsproces i gang allerede nu i råd, nævn og MED-udvalg, hvortil der er afleveringsfrist den 15. juni 2018.

 

Herefter behandler Økonomiudvalget og Byrådet, på et ekstraordinært møde den 25. juni 2018, forslagene sammen med høringssvarene.

 

Bilag

  1. Oversigt over budgetforslag
  2. Beskrivelse af samtlige forslag som sendes i høring
  3. Forslag som er valgt ud til Handicaprådet

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

 

Beslutning:

Handicaprådet gennemgik materialet og udarbejdede høringssvar hertil, som vedlægges referatet. 

Ikke til stede:

Jette Andersen, Rune Gamby

 

 

HR 2.                 Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt 

Ikke til stede:

Jette Andersen, Rune Gamby