Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Torben Hoffmann (V), Jette Andersen (A)

Administrationen: Kim Andreassen, Center for Teknik & Miljø, Brith Nøhr, Center for Børn & Familier

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef,  Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1.  Orientering om tidlig indsats til sårbare og udsatte børn, samt inklusion i børnehøjde 

HR 2. Handicaprådets kalender for 2018

HR 3. Udvalgsdagsordener og referater

HR 4. Gensidig orientering

HR 5. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 6. Eventuelt

HR 7. Godkendelse af referat fra mødet

 

HR 1. Orientering om tidlig indsats til sårbare og udsatte børn, samt inklusion i børnehøjde

Lone Christensen, udviklingskonsulent i PPR, vil deltage under punktet og orientere om:

  • ”Tidlig indsats til sårbare og udsatte børn og unge” hvor Greve Kommune har fået 11.8 mio. kr. af Socialstyrelsen over de næste tre år
  • Resultater i forbindelse med afslutning på forskningsprojekt om inklusion i børnehøjde

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Lone orienterede om ovenstående projekter. Lones præsentation sendes ud sammen med referatet.

I forhold til projekt ”Tidlig indsats til sårbare og udsatte børn og unge” skal man være opmærksomhed på, at man ikke rammer de øvrige forbyggende tiltag, når der samtidig ligger budgetforslag om at beskære PPR´s budget 

Ikke til stede:

Jette Andersen, Rune Gamby

  

 

  

HR 2. Handicaprådets kalender for 2018

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

23. august

Ordinært møde (forbeholdt budgetbehandling)

17.00-19.00

17. september

Ordinært møde

17.00-19.00

22. oktober

Ordinært møde

17.00-19.00

26. november

Ordinært møde

17.00-19.00

 

Beslutning

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Jette Andersen, Rune Gamby

 

 

 

HR 3. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 31.05.18

Ingen bemærkninger

Kultur- og Fritidsudvalget 30.05.18

Ingen bemærkninger

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 30.05.18

Ingen bemærkninger

Bygnings,- Trafik - og Miljøudvalget 31.05.18

Ingen bemærkninger

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 28.05.18

Ingen bemærkninger

Plan- og Udviklingsudvalget 29.05.18

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Jette Andersen, Rune Gamby

 

 

  

HR 4. Gensidig orientering

  • Palle Jakobsen oplyste at i forbindelse med at Greve Station/- stationspladsen er blevet renoveret, er der ikke taget hensyn til borgere med handicap, således at de kan sidde på en bænk i læ for rusk og regn, når man skal vente længe. Kontaktoplysninger til vejingeniør Mitra Doroudian videreformidles til Palle Jakobsen, som vil skrive til hende
  • Efter at blinde og svagtseende kom med i den visiterede Movia kørsel, kan ældre blinde nu ikke få omsorgskørsel. Handicaprådet ønsker en redegørelse om dette
  • Mariann Mikkelsen gjorde opmærksom på den officielle indvielse af Vangeleddet den 6. juni 2018
  • Lonnie Busted Nielsen har været på inspirationsdag i DH og vil dele nogle brochure ud til medlemmerne 

Ikke til stede:

Jette Andersen, Rune Gamby

 

 

 

HR 5. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Endvidere drøftes svar på spørgsmål som er udsendt imellem møderne og aktuelt er det svar vedrørende:

  • Reparation af forbrugsgoder

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Der var ingen bemærkninger til svaret vedr. reparation af forbrugsgoder.

Da Danmarkskortet nu er lovfastsat og skal forelægges Byrådet inden årets udgang, besluttede Handicaprådet, at de følger den politiske sag og ikke længere får den statisk forelagt, som administrationen selv trak. 

Ikke til stede:

Jette Andersen, Rune Gamby

 

 

 

 HR 6. Eventuelt

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

Jette Andersen, Rune Gamby

 

 

 HR 7. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede:

Jette Andersen, Rune Gamby