Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, suppleant Camilla Meyer, Center for Sundhed & Pleje.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Møderække for 2021

HR 2. Handicaprådets regnskab 2020

HR 3. Udvalgsdagsordener og referater

HR 4. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 5. Gensidig orientering

HR 6. Eventuelt

HR 7. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen, Jette Andersen og Lonnie Busted Nielsen

HR 1. Møderække for 2021

På baggrund af de politiske udvalgsmøder foreslås følgende møderække for Handicaprådet i 2021:

Torsdag den 4. februar

Tirsdag den 9. marts

Torsdag den 15. april

Torsdag den 20. maj

Tirsdag den 24. august

Torsdag den 30. september

Tirsdag den 2. november

Tirsdag den 30. november

Møderne holdes kl. 17.00-19.00

Bilag

Kalender med politiske møder

Indstilling

Handicaprådet fastlægger møder for 2021

Beslutning:

Handicaprådet besluttede at holde møde den 4. februar 2020 kl. 17.00, hvor de øvrige møder for 2021 fastlægges.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Jette Andersen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR 2. Handicaprådets regnskab 2020

I vedlagte bilag fremgår en status over handicaprådets udgifter med foreløbigt og forventet forbrug 2020.

Bilag

Oversigt over regnskab

Indstilling
Godkendes

Beslutning:

Hvis det er muligt så ønsker Handicaprådet, på grund af den særlige situation vedr. covid-19, at få overført overskuddet til 2021.

 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Jette Andersen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR 3. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 22.10.20

Kultur- og Fritidsudvalget 21.10.20

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 21.10.20

Teknik- og Miljøudvalget 22.10.20

Plan- og Udviklingsudvalget 20.10.20

 Der var ingen kommentarer til referaterne.

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Skole- og Børneudvalget 19.11.20

Kultur- og Fritidsudvalget 18.11.20

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 18.11.20

Teknik- og Miljøudvalget 19.11.20

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 18.11.20

Plan- og Udviklingsudvalget 17.11.20

 Ingen kommentarer da dagsordenerne endnu ikke var udkommet.

 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Jette Andersen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR 4. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Huskelisten blev gennemgået og DH drøfter om der er andre punkter der skal sættes på.

 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Jette Andersen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

 

HR 5. Gensidig orientering

Handicaprådet har endnu ikke hørt fra menighedsrådet i Karlslunde ift. at rådet har tilbudt at stille en repræsentant til rådighed, i forbindelse med at der skal anlægges en ny kirkegård i Karlslunde landsby.

 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Jette Andersen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR 6. Eventuelt

Ingen bemærkninger

 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Jette Andersen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR 7.                 Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt

 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Jette Andersen og Lonnie Busted Nielsen