Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Ina Birch (O), Niclas Bekker Poulsen (A)

Administrationen: Kim Andreassen, Center for Teknik & Miljø, Brith Nøhr, Center for Børn & Familier

Danske Handicaporganisationer: Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Kurt Rasmussen, Diabetesforeningen, Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden   

  

 

Indholdsfortegnelse 

HR 1.             Opfølgning på ture om tilgængelighed

HR 2.             Handicaprådets kalender for 2017

HR 3.             Udvalgsdagsordener og referater

HR 4.             Gensidig orientering

HR 5.             Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 6.             Eventuelt

HR 7.             Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke til stede: Ina Birch

  

 

HR. 1 Opfølgning på ture om tilgængelighed

Punkt fra huskelisten. Udsat fra den 17. maj 2017.

Handicaprådet gennemgår bemærkninger fra de tidligere ture om tilgængelighed og drøfter eventuelle handlingspunkter.

 

Bilag

Oversigt over bemærkninger fra tidligere ture

 

Indstilling

Drøftes

 

Beslutning:

DH laver en liste med steder de har besøgt fornyelig og hvor tilgængeligheden endnu ikke er forbedret. Administrationen laver en forespørgsel på de kommunale ejendomme. Materialet drøftes på mødet den 24. august 2017. 

Ikke til stede:

 Ina Birch

 

 

HR. 2 Handicaprådets kalender for 2017

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

24. august

Ordinært møde inkl. budgetbehandling

16.30

11. september

Ordinært møde

17.00

10. oktober

Ordinært møde

16.30

14. november

Ordinært møde

16.30

 

Beslutning

 

Mødet den 14. november flyttes til den 27. november 2017 kl. 16.30. 

Ikke til stede:

 Ina Birch

 

 

 

 

 

HR. 3 Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 29.05.17

Ingen kommentarer

 

Børne- og Ungeudvalget 31.05.17

Ingen kommentarer

 

Social- og Sundhedsudvalget 31.05.17

Punkt 4. Udfyldelse af prioriteringsrum til budget 2018-2021

Handicaprådet tager afstand for en del af besparelsesforslagene og tager dem op på budgetmødet i august.

Det er vigtigt at besparelsesforslagene har nogle sigende og retvisende overskrifter.

 

Teknik- og Miljøudvalget 01.06.17

Ingen kommentarer

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 06.06.17

Ingen kommentarer

 

Kultur- og Fritidsudvalget 30.05.17

Ingen kommentarer 

Ikke til stede:

 Ina Birch

 

 

 

HR. 4 Gensidig orientering

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

 Ina Birch

 

 

  

HR. 5 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

På mødet den 24. august behandles:

  • Budget 2018
  • Rammeaftalen på det specialiserede socialområde
  • Opfølgning på tidligere ture om tilgængelighed 

Ikke til stede:

 Ina Birch

 

 

 

HR. 6 Eventuelt

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

 Ina Birch

 

 

 

 HR 7. Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede:

 Ina Birch