Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Marc Genning (V) suppleant for Claus Engskov (O), Niclas Bekker Poulsen (A)

Administrationen: Anni Kristiansen, Kim Andreassen

Danske Handicaporganisationer: Bente Lis Clausen, Palle Jacobsen, Kurt Rasmussen, Allan Jørgensen, Lonnie Busted Nielsen   

 

Indholdsfortegnelse

HR 1.             Velfærdsteknologi

HR 2.             Handicaprådets årsberetning 

HR 3.             Handicaprådets kalender for 2017

HR 4.             Udvalgsdagsordener og referater

HR 5.             Gensidig orientering 

HR 6.             Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 7.             Eventuelt

HR 8.             Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen, Marc Genning, Palle Jakobsen og Lonnie Busted, Vivi-Ann Rasmussen deltog som suppleant

Bente Lis Clausen deltog kun under punkt 1.

 

 

 

HR 1.             Velfærdsteknologi

Punkt fra huskelisten

Lise Meldgaard deltager under punktet og giver en status over projekt ”Samskabelse med velfærdsteknologi i fremtidens botilbud”

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Lise Meldgaard præsenterede ideer og anbefalinger i projektet. 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen, Marc Genning, Palle Jakobsen og Lonnie Busted

 

 

 

HR 2.             Handicaprådets årsberetning

Ifølge handicaprådets vedtægter § 3 orienterer Handicaprådet årligt Byrådet om sit arbejde. Dette sker i form af en årsberetning.

 

Udkast til årsberetning for handicaprådets arbejde i 2016 er vedlagt som bilag.

 

Bilag

Årsberetning 2016

 

Indstilling

At Handicaprådet godkender årsberetning 2016

 

Beslutning:

Handicaprådet gennemgik årsberetningen.  

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen, Marc Genning, Palle Jakobsen, Lonnie Busted og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR 3.             Handicaprådets kalender for 2017

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

28. februar

Ordinært møde

 

29. marts

Ordinært møde

 

26. april

Ordinært møde

 

17. maj

Ordinært møde

 

21. juni

Heldagstur og ordinært møde

 

24. august

Ordinært møde inkl. budgetbehandling

 

27. september

Ordinært møde

 

25. oktober

Ordinært møde

 

14. november

Ordinært møde

 

 

Beslutning

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen, Marc Genning, Palle Jakobsen, Lonnie Busted og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR 4.             Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 09.01.17

Ingen kommentarer

 

Kultur- og Fritidsudvalget 10.01.17

Ingen kommentarer

 

Børne- og Ungeudvalget 11.01.17

Ingen kommentarer

 

Social- og Sundhedsudvalget 11.01.17

Ingen kommentarer

 

Teknik- og Miljøudvalget 05.01.17

Ingen kommentarer

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 16.01.17

Ingen kommentarer

 

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 06.02.17

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

 

Børne- og Ungeudvalget 08.02.17

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

 

Social- og Sundhedsudvalget 08.02.17

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

 

Teknik- og Miljøudvalget 09.02.17

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 09.02.17

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

 

Kultur- og Fritidsudvalget 07.02.17

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen, Marc Genning, Palle Jakobsen, Lonnie Busted og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR 5.             Gensidig orientering

Børne- og Ungeudvalget har indstillet Ina Birch som nyt medlem af Handicaprådet. Byrådet behandler indstillingen den 30. januar 2017

 

 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen, Marc Genning, Palle Jakobsen, Lonnie Busted og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR 6.             Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Det undersøges hvad § 18 udvalget er og hvem der er formand 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen, Marc Genning, Palle Jakobsen, Lonnie Busted og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR 7.             Eventuelt

 

Intet under eventuelt 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen, Marc Genning, Palle Jakobsen, Lonnie Busted og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR 8.             Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt 

Ikke til stede:

Niclas Bekker Poulsen, Marc Genning, Palle Jakobsen, Lonnie Busted og Bente Lis Clausen