Billede Til Annoncering

Byrådet i Greve Kommune inviterer til borgermøde mandag d. 19. april 2021 om det plejehjem, der skal bygges i Lundegårdsparken i Tune.

Formålet med mødet er at inddrage interesserede borgere i de foreløbige tanker og visioner for plejehjemmet, byggeriets udformning, indhold og samspil med lokalsamfundet.

Tid og sted

Borgermødet finder sted mandag d. 19. april 2021 fra kl. 17 til 19.

Mødet afholdes i hal 3 i Tune Hallerne på Tunehøj 7.

Tilmelding er nødvendig

Vi planlægger mødet ud fra gældende krav til afstand og restriktioner til begrænsning af smitte med coronavirus.

Ønsker du at deltage, skal du tilmelde dig på forhånd og senest fredag d. 16/4 – se hvordan nedenfor.

Mødets indhold

På mødet vil der være oplæg fra Greve Kommunes rådgivere og planlæggere. Desuden vil deltagerne blive præsenteret for input fra et eksternt panel med repræsentanter fra naboer til det kommende plejehjem samt organisationer og lokaler foreninger.

Planlæggerne fra Greve Kommune fortæller om plejehjemmets placering i Lundegårdsparken, rammerne for bygningshøjde, planer for adgangsveje med videre.

Efter oplæggene, vil der vil være mulighed for at stille spørgsmål, bidrage med idéer og bemærkninger og gå i dialog med byrådsmedlemmer og rådgivere.

Rammer for mødet

Politisk arbejde er undtaget forsamlingsforbuddet, og Greve Kommune følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afspritning, mundbind og afstand.

Borgermødet afholdes i Tune Hallerne. Hal 3 giver os de nødvendige rammer for et borgermøde med mange deltagere, som samtidig efterlever restriktioner og krav om afstand. 

  • Tilmelding er nødvendig og skal ske senest fredag d. 16/4 til denne mailadresse: 2BMK0155@greve.dk
  • Hvis antallet af deltagere overstiger antallet af pladser, kan kommunen lukke for tilmeldinger
  • Døren åbner klokken 16.30, og mødet begynder klokken 17
  • Der vil være håndsprit i hallen
  • Alle deltagere skal bære mundbind, når de går og står, men kan tage mundbindet af, når de sidder ned
  • Der er kun adgang for tilhørere, som ikke har symptomer på sygdom

Adressen er: Tune Hallerne, Tunehøj 7, 4030 Tune

Greve Kommune forbeholder sig ret til at tage billeder i forbindelse med borgermødet.