Greve Kommune inviterer til digitalt borgermøde på Facebook om mulig placering af plejecenter.

De nye corona-tider kalder på digitale løsninger. Derfor prøver Greve Kommune nu kræfter med et digitalt borgermøde, som alle Greveborgere kan følge hjemme fra sofaen uden risiko for smitte.

Borgermødet handler om mulig placering af et nyt plejecenter samt støjzonens konsekvenser for byggeri i Tune. Derudover vil der være en drøftelse omkring andre mulige byggerier til seniorer og ældre.

Det hele kommer til at foregå onsdag den 15. april, klokken 19:30 på Greve Kommunes facebookside, www.facebook.com/grevekommune.

”Det er vigtigt, at vi snart får truffet en beslutning om placering af plejeboliger, så vi kan komme i gang med at skabe mere plads til den voksende andel af ældre Greveborgere. Derfor er jeg glad for, at vi i disse tider har mulighed for at holde et digitalt borgermøde, som vi tidligere har haft gode erfaringer med”, siger borgmester Pernille Beckmann.

Borgermødet bliver filmet live fra Byrådssalen. Her vil enkelte medarbejdere fra administrationen holde et oplæg og svare på spørgsmål af praktisk karakter, som borgerne kan stille undervejs i kommentarsporet. Efterfølgende er der mulighed for dialog med partiformændene i kommentarsporet.

Borgerne har udover spørgsmål også mulighed for at komme med idéer og input til den videre proces. Efter borgermødet bliver alle kommentarer nemlig samlet og præsenteret for byrådet.

Da kommunens facebookside er offentlig, kan borgerne følge borgermødet uden en facebookprofil. Det kræver dog en profil, hvis man ønsker at kommentere.