Tune Skole, Højen.jpg

Kom og drøft Tune Skoles fremtid.

På initiativ fra skolebestyrelsen fra Tune Skole, har byrådet drøftet et oplæg til udvikling af Tune Skoles fysiske rammer. Oplægget indeholder forslag om, at Tune Skole skal placeres på én matrikel – på Højen. Det vil betyde, at alle elever samles på den samme matrikel.

Før Byrådet tager stilling til oplæggets indhold, ønsker politikerne at være i dialog med Jer borgere i Tune og høre Jeres synspunkter.

På borgermødet vil skolebestyrelsen præsentere det konkrete forslag, og der vil i arbejdsgrupper være mulighed for at drøfte alt fra potentielle udfordringer til gode idéer.

Tilstede ved mødet er medlemmer fra Greve Byråd og ansatte ved Greve Kommune.

Vi håber, at mange af Jer vil deltage, så vi sammen kan drøfte skolebestyrelsens forslag og Tune Skoles fremtid.

Tid og sted
Borgermødet afholdes den 8. september 2019 kl. 14.00 – 16.00 i Tunehallen. Tunehøj 7, 4030 Tune.